JOŠ samo dan je ostao za prijavu dece za pomoć od 10.000 dinara, a odmah posle toga kreće isplata novca, tačnije 25. septembra.

Komentari (0)