POČELO ČIŠĆENjE RUKAVCA: Ekipe komunalnog preduzeća Srbijavode uklanjaće mulj koji je nanela Topčiderska reka 60 radnih dana

J. GOČANIN

24. 11. 2020. u 07:13

ПОЧЕЛО ЧИШЋЕЊЕ РУКАВЦА: Екипе комуналног предузећа Србијаводе уклањаће муљ који је нанела Топчидерска река 60 радних дана

Uzorkovanje vode je sprovela Agencija za zaštitu životne sredine / Foto M. Anđela

RADOVI na čišćenju korita Čukaričkog rukavca koje izvodi JKP "Srbijavode", konačno su počeli u ponedeljak. Rok za uklanjanje velike količine mulja koji se tu taloži je 60 radnih dana, a u toku njih će biti izrađen i Elaborat izvedenog stanja.

Čišćenje mulja iz rukavca JKP "Srbijavode" izvode u cilju obezbeđivanja odgovarajućeg protoka vode u rukavcu prema Savi.

- Dugoročno rešenje problema moguće je kada se otklone faktori zagađenja, izgradnjom uređaja za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda, kao i rešavanjem problema kanalizacionog sistema - saopštili su u JKP "Srbijavode". - U međuvremenu, zajedničkim delovanjem gradskih i republičkih organa neophodno je da se utvrde uzroci zagađenja, a potom da se odgovornima naloži da preduzmu odgovarajuće mere za sprečavanje ili smanjenje zagađivanja reke.

Uzorkovanjem vode Topčiderske reke koje je sprovela Agencija za zaštitu životne sredine utvrđena je povećana koncentracija amonijaka i nitrata, kao i znatno smanjena količina kiseonika kao posledica raspada organskih materija. Zato se u blizini rukavca, pa i na Banovom brdu, poslednjih nekoliko nedelja osećaju neprijatni mirisi, a vodni inspektor Sekretarijata za inspekcijske poslove je izlaskom na teren krajem oktobra uočio plutanje nekoliko uginulih riba i vodu tamne boje.

Nakon toga, polovinom tekućeg meseca vodni i ekološki inspektori Sekretarijata, u saradnji sa mobilnom ekotoksikološkom ekipom Gradskog zavoda za javno zdravlje, obavili su dodatna ciljna ispitivanja vode. Tada je sačinjen zapisnik na osnovu kog je doneto rešenje kojim se ovom javno komunalnom preduzeću nalaže čišćenje.

Takođe, na osnovu izveštaja inspektora, konstatovano je da prisustvo mnogobrojnih plutajućih objekata utiče na smanjenje proticajnog profila u rukavcu, pa je u skladu sa tim, potrebno uklanjanje tih objekata, koji su postavljeni suprotno važećim zakonima Grada Beograda.

ZAKONSKE ODREDBE

NA osnovu člana 98 Zakona o vodama, preduzetnik ili pojedinac koji ispušta ili odlaže materije koje mogu zagaditi vodu dužan je da te materije, pre ispuštanja u sistem javne kanalizacije, delimično ili potpuno odstrani, kao i da prečisti otpadne vode. Takođe je u obavezi da postavi uređaje za merenje i kontinuirano meri količine otpadnih voda, ali i da ispituje parametre kvaliteta fekalnih voda i njihov uticaj na recipijent.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Komentari (0)