Na burnoj sednici UO Narodne biblioteke, od pet prijavljenih kandidata na konkursu za izbor novog upravnika, troje je odbijeno zato što navodno ne ispunjavaju uslove. To su Miloš Janković, pisac i doskorašnji predsednik UO NBS, koji se sa te funkcije povukao radi ove kandidature, Adam Sofronijević, zamenik upravnika Univerzitetske biblioteke i Dejan Ristić, istoričar i nekadašnji v. d. upravnika NBS.

U igri su ostali dosadašnji upravnik Laslo Blašković, pisac, i Milorad Vučković, načelnik u NBS. Odluka je doneta većinom glasova UO u kom su Veljko Brborić (predsednik), Dragan Hamović, Dragana Grujić, Dragana Tipsarević i Mirjana Stanišić.

Pročitajte još - Izbor upravnika Narodne biblioteke Srbije i direktora Biblioteke grada Beograda

Hamović ističe da je reč o uobičajenom postupku koji još nije okončan i da će u ponedeljak biti detaljno obrazložen ovakav izbor. A, oni koji su odbijeni, imaju prava da se žale.

- Neki članovi UO tumačili su drugačije izborne uslove i potrebnu dokumentaciju - kaže Janković. - Kada budem dobio zaključak o odbijanju moje kandidature, videću koji su razlozi, ali ću u svakom slučaju izjaviti žalbu jer smatram da je došlo do pogrešnog tumačenja konkursnih uslova i dokumentacije koja je trebalo da se priloži. Neshvatljivo je da je odbijena Ristićeva kandidatura.

Ristiću je u petak bio isključen telefon, jer je bio u inostranstvu i nedostupan, a Sofronijević je rekao:

- Svako može forsirati rešenja u okviru postojećih propisa, statuta, pravilnika, koja idu protiv logike, zdravog razuma, a ja bih rekao i interesa NBS. Pravo pitanje u ovom trenutku za mene je zašto se to radi i čiji je to interes, ako ga uopšte ima, a ja ga u ovom trenutku ne vidim.

Pročitajte još - Narodna biblioteka još pod ključem

Po obavljenom razgovoru sa Blaškovićem i Vučkovićem, UO NBS će svoj predlog dostaviti Ministarstvu kulture, koje će svoje mišljenje dostaviti Vladi, a ona će doneti konačnu odluku.

NE ISPUNjAVAJU USLOVE

Konstatovali smo da tri kandidata ne ispunjavaju uslove. Za Ristića je ustanovljeno da nema deset, nego sedam godina rada u kulturi, za Sofronijevića da nema odgovarajuće visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti. Na osnovu priložene dokumentacije, nema dokaza da Janković ima četiri godine radnog iskustva na poslovima u rukovođenjima u ustanovama kulture ili nastavno-naučnim ustanovama - kaže Brborić za "Novosti".