ZAHVALjUJUĆI udruženju pod nazivom "Užička odbrambena liga", koje je sakupilo potpise više od 1.000 sugrađana i uspelo da privoli čelnike lokalne samouprave da se prihvate suštinski važne investicije - posle višedecenijskog iščekivanja i bezbroj izneverenih obećanja - u naselju Turica uskoro počinje izgradnja fekalnog kolektora.

Iako će to poboljšati kvalitet života u ovom delu Užica, značaj posla prevazilazi potrebe jedne mesne zajednice jer je to jedan od najvažnijih koraka ka čistijoj reci Đetinji i Gradskoj plaži, na kojoj zbog zagađenja vode jedva da ima kupača.

Tokom sastanka gradonačelnika Tihomira Petkovića sa predstavnicima "Užičke odbrambene lige" je zaključeno da postoje dve varijante za izgradnju kolektora. Prva podrazumeva da u septembru rebalansom budžeta bude obezbeđen novac za početak radova, a druga predviđa čekanje do decembra i usvajanja gradske kase za narednu godinu. U svakom slučaju, predviđeno je da radovi počnu najkasnije u maju 2020, posle sprovođenja zakonom propisanih procedura.

PROČITAJTE JOŠ - SELA MUKU MUČE SA STRUJOM: Pola Medveđe čami u mraku


Dotad, arhitekta Ivan Petronijević iz "Užičke odbrambene lige" objašnjava da je planirano postavljanje 1.300 metara glavnog kraka kolektora, neposredno uz reku, koji će prikupljati otpadne vode iz najniže zone naselja i kanalisati ih do pumpne stanice preko koje se povezuje sa sistemom gradske fekalne kanalizacije.

Procenjena vrednost investicije je oko 200.000 evra, a po izgradnji primarnog kolektora će biti stvoreni uslovi za izradu sekundarne kanalizacione mreže, koja bi došla do svake kuće i zamenila dotrajale septičke jame.