JKP "Gradsko zelenilo" imalo je minule godine značajnu investicionu aktivnost, u okviru koje je u prvom redu dovršavan projekat preseljenja rasadnika na novu lokaciju, na kojoj je izgrađena i nova upravna zgrada tog preduzeća.

Završetkom izgradnje pratećih objekata i okolne infrastrukture stvoreni su neophodni uslovi da se, u martu mesecu ove godine, "Gradsko zelenilo" kompletno preseli na novu lokaciju kod Najlon pijace.

Za izgradnju objekata sa parternim uređenjem i pratećom infrastrukturom na lokaciji novog rasadnika je, na osnovu krajem godine potpisanog aneksa ugovora, utvrđen iznos te investicije od ukupno 254,6 miliona dinara. Kako su određeni radovi već bili realizovani 2017. godine, kada je i potpisan ugovor o izvođenju radova, u lanjskom gradskom budžetu je za realizaciju te značajne investicije bilo izdvojeno bezmalo 192,5 miliona.

- Tokom izgradnje novog rasadnika bilo je više zastoja u izvođenju radova, zbog čega je aneksima ugovora produžavan rok za njihov završetak. Pojavila su se i odstupanja od prvobitnog predmera i predračuna, tako da je iznos za viškove radova, od 28 miliona dinara, trebalo da bude obezbeđen u ovogodišnjem gradskom budžetu - navedeno je u Izveštaju o realizaciji programa investicija JKP "Gradsko zelenilo", koji je nedavno usvojila Skupština grada.

PROČITAJTE JOŠ - "Zelenih" 16 projekata

U tom programu je precizirano da je za uređenje pešačkih staza sa pratećim mobilijarom i javnom solarnom rasvetom u Kameničkom parku bio planiran iznos od 70 miliona dinara i ti radovi su realizovani do septembra. Isto toliko novca uloženo je i za unapređenje parkovske i turističke infrastrukture kameničkog parka, koji je proglašen za Spomenik prirode.

U sklopu obimnijih lanjskih radova izgrađen je i zalivni sistem na Bulevaru Evrope od Ulice Kornelija Stankovića do Rumenačkog puta, u koji je investirano ukupno 20 miliona dinara.

Mališani u rasadniku Foto "Gradsko zelenilo"

"Gradsko zelenilo" je lane nabavilo više komada neophodne mehanizacije, kao i opreme u ukupnom iznosu od oko 74 miliona dinara.

Kupljeno je šest traktora tipa "kubota" za ukupno 18,2 miliona dinara, bez PDV-a. Nabavljeno je i pet samohodnih kosačica, jedan kamion cisterna, dva dostavna vozila, kao i sito za kompost, četiri usisivača za lišće i još nekoliko mašina i pripadajuće opreme.

PROGRAM USLUGA

PREDUZEĆE je lane realizovalo kompletan program usluga iz svoje delatnosti, u koje spada održavanje zaštićenih prirodnih dobara kao što su parkovi Dunavski, Kamenički i Futoški, zatim hemijska zaštita zelenila, održavanje rekvizita i podloga na dečjim igralištima i niz drugih radova.

ULAGANjA

PROGRAMOM investicionih aktivnosti i usluga iz delatnosti "Gradskog zelenila" za 2018. godinu planirana su sredstva iz budžeta Grada Novog Sada u ukupnom iznosu od 782,98 miliona dinara. - Kapitalne subvencije iznosile su 427,98 miliona, a ostalo je planirano za ostvarivanje usluga iz delatnosti preduzeća.