NAJNOVIJI podaci iz Opšte bolnice u Valjevu pokazuju da je ovde lane otkriveno oko hiljadu novih slučajeva karcinoma. najviše je bilo raka kože - 211, a potom debelog creva (115), pluća i dojke (po 90), te ginekoloških (67) i digestivnih (65) tumora...

Žene najčešće obolevaju od karcinoma dojke i debelog creva, a - za razliku od ranijeg perioda - u ovoj populaciji je sve učestalija i pojava raka pluća. Iako je on potpuno izlečiv ako se otkrije na vreme, dame i dalje pretežno "kosi" upravo rak dojke.

Među muškaracima, najzastupljeniji su karcinomi pluća - koji su i najsmrtonosniji - te tumori debelog creva i prostate.

Najviše obolelih je i dalje među starijima od 60 godina, a stručnjake zabrinjava porast raka kože jer je lane melanom dijagnostikovan u čak 28 slučajeva. Poređenja radi, osamdesetih godina prošlog veka u valjevskoj bolnici su se godišnje sretali sa najviše dva ovakva pacijenta!

PROČITAJTE JOŠ - ZABRINjAVAJUĆE: Karcinomi sve češći uzrok smrti i prevremenog penzionisanja


- Posebnu pažnju posvećujemo bolestima i promenama koje prethode karcinomu - naglašava patolog Opšte bolnice u Valjevu dr Vesna Krstevski. - Važno je da se otkriju prekancerozna stanja i bolest u ranoj fazi, kada je potpuno izlečiva. Lane je, tako, zahvaljujući skriningu, Službi gastroenterologije i dobroj dijagnostici otkriveno deset karcinoma debelog creva u takozvanoj nultoj fazi, te 67 tumora i stanja koja prethode pojavi raka. A, pre samo pet godina je bilo samo šest novootkrivenih kancera debelog creva...

SKRINING

- LANE su kod gotovo 260 žena primećene promene na grliću materice koje prethode kanceru, ali su blagovremeno došle na pregled i izbegle rak - ističe dr Krstevski. - Zato je veoma je važno da se građani odazovu na skrining, tim pre što je i naše zdravstvo poboljšalo kvalitet dijagnostike.