Maligna obolenja u Republici Srpskoj predstavljaju rastući i sve zastupljeniji uzrok smrtnosti stanovništva, opterećuju zdravstveni sistem, te utiču na kvalitet života i radnu sposobnost stanovništva.

Četiri najčešća tipa karcinoma - dojke, materice, debelog creva i prostate, uzrokovala su odsustvo zaposlenih sa rada više od 30.000 dana u 2017. godini. Takođe, tokom 2017. i u prvoj polovini 2018. godine, maligna obolenja u RS bila su uzrok oko 30 odsto prevremenih penzionisanja.

Do 2015. godine kardiovaskularne bolesti su predstavljale vodeći uzrok prevremenog penzionisanja, dok od te godine maligna obolenja preuzimaju primat.

Na ove i druge alarmantne podatke upozorila je Glavna služba za reviziju RS u najnovnijem izveštaju o reviziji učinka "Prevencija malignih obolenja u RS".

- Prema podacima Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje RS, maligna obolenja kao uzrok gubitka radne sposobnosti su u stalnom porastu. Od 2015. godine maligna obolenja predstavljaju vodeći uzrok ostvarenih prevremenih penzija, a njihov udio u 2018. godini je oko 30 odsto – navodi se u revizorskom izveštaju.

Pročitajte još - Lečićemo rak kao kijavicu

Ističe se da maligne bolesti predstavljaju drugi najčešći uzrok smrti u Republici Srpskoj, a godišnji troškovi lečenja od samo spomenuta četiri tipa karcinom, iznose preko 15 miliona KM. Ovaj iznos obuhvata dijagnostiku i bolničko lečenje, dok troškovi lekova nisu uključeni jer informacioni sistem Fonda zdravstvenog osiguranja RS (FZO) nije u mogućnosti da lekove razdvoji po dijagnozama.

U poslednje dve godine refundacije za bolovanje uzrokovano karcinomima dojke, materice, debelog creva ili prostate, iznosile su preko 700.000 maraka godišnje.

- Troškovima bolovanja na teret FZO treba dodati i troškove bolovanja na teret poslodavaca, kao i izgubljeno vreme koje oboleli nisu proveli na radu – istakli su revizori.

U izveštaju Glavne službe za reviziju RS se podseća da je u Srpskoj doneto niz strateških dokumenata koji su za cilj imali sprovođenje mera za rano otkrivanje malignih obolenja, ali se i napominje da uspostavljanje efikasnog sistema nije dovedeno do kraja.

- Uprkos tome što je program otkrivanja i suzbijanja faktora rizika i ranog otkrivanja, obavezujući za provođenje više od 15 godina, do danas nije uspostavljen efikasan sistem ranog otkrivanja malignih obolenja, odnosno ove aktivnosti se ne organizuju i ne provode na efikasan način – podvučeno je u izveštaju revizorske službe u Republici Srpskoj.