NA evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijale Jagodina, koja pokriva područje Pomoravskog okruga, nalazi se 25.034 nezaposlena lica, od kojih većinu, 13.084, ili 52,3 odsto, čine žene. U odnosu na isti period prošle godine, kada je bilo evidentirano 26.766 nezaposlenih lica, broj nezaposlenih smanjen je za 6,5 odsto. Na Zavodu je 488 osoba s invaliditetom.

- Do najvećeg smanjena broja nezaposlenih, 926 lica ili za 9,2 odsto, došlo je na području grada Jagodine. Sledi opština Paraćin sa 7.583 lica, Ćuprija sa 3.311 lica, Despotovac sa 1.815 lica, Svilajnac sa 1.742 lica i opština Rekovac sa 1.538 lica u kojima je takođe došlo do smanjenja broja nezaposlenih, proporcionalno broju evidentiranih nezaposlenih lica - kaže za "Novosti" savetnica za zapošljavanje jagodinske Filijale NSZ Smiljana Krstić.

Posmatrano po stepenu stručne spreme, najviše je lica sa prvim stepenom stručne spreme 8.715, ili 34,8 odsto, sa četvrtim stepenom stručne spreme evidentirano je 7.424 ili 29,6 odsto i lica s trećim stepenom stručne spreme 5.775, odnosno 23 odsto.


PROČITAJTE JOŠ - Nezaposlenost najvažnija tema


- Na posao najduže čekaju nezaposleni u onim zanimanjima koja su najsuficitarnija, a najčešće u skladu sa tim i najbrojnija. To su svakako nekvalifikovana lica. Ukoliko nemaju ni radno iskustvo, ni dodatna znanja i veštine, oni teško dolaze do posla - dodaje Krstić.

Smiljana Krstić

Ona još kaže da je izrazita suficitarnost iskazana kod zanimanja kao što su automehaničari, prodavci, poljoprivredni i prehrambeni tehničari, maturanti gimnazije i ekonomski tehničari. Do posla najlakše dolaze stručnjaci u oblasti informacionih tehnologija, farmaceuti, profesori nemačkog jezika i matematičari.


JAVNI RADOVI

JEDNA od mera aktivne politike tržišta rada su i javni radovi, koji u Pomoravskom okrugu daju odlične rezultate i koji se najviše organizuju u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode, socijalne zaštite i humanitarnih delatnosti, a u nešto manjoj meri u oblasti održavanja i obnavljanja javne infrastrukture.