Osnivačka skupština Udruženja gardista Prve gardijske motorizovane brigade Glavnog štaba Vojske Republike Srpske biće održana 27. aprila u Istočnom Sarajevu. Kroz ovu jedinicu prošlo je oko 4.500 mladih vojnika, dok je njih oko 250 ugradilo živote u temelje Republike Srpske.

- Prva gardijska motorizovana brigada Glavnog štaba Vojske Republike Srpske je vojna formacija o kojoj se najmanje u javnosti zna. Tokom postojanja, sa osnovnim zadatkom da štiti Glavni štab i visoke oficire VRS pri glavnom štabu, učestvovala je na mnogim ratištima - olovskom, bihaćkom, na platou Treskavice i Bjelašnice, u akciji "Cerska 93", Lukavcu, u i oko Srebrenice i Žepe - rekao je predsednik Inicijativnog odbora Predrag Aćimović.


Ovu jedinicu činili su uglavnom mladi momci, što njihova dela čini još značajnijim.

- Bila je to najmlađa brigada u sastavu VRS, uglavnom sastavljena od golobradih regruta iz svake opštine u Republici Srpskoj, koji su većinom imali samo 18 godina kada su stali na branik otadžbine. Od delova ove brigade je formiran odred za zaštitu generala Mladića, koji je rasformiran 2003. godine. Tako su delovi Prve gardijske motorizovane brigade neformalno obavljali primarne zadatke zbog kojih su i formirani do tada - rekao je član Inicijativnog odbora Mijodrag Ivanić.

PROČITAJTE JOŠ: SEĆANjE NA NAJMLAĐEG BORCA VRS: Novi spomenik za Spomenka Gostića


Iako najmlađa brigada, nisu je zaobišle broje borbe širom Republike Srpske.

- Ne postoji ni jedna vojna formacija iz ratova devedesetih godina koja je zavijena velom tajne, kao što je to Prva gardijska motorizovana brigada Glavnog Štaba VRS. Veći deo ove jedinice tokom ratnih dejstava najviše vremena proveo je na širem platou Treskavice, po čemu je brigada ostala prepoznatljiva u vojnim krugovima. Borbe u kojima su učestvovali golobradi mladići u svemu se mogu meriti sa epskim borbama. Primera radi, na Milovan brdu, gde se nalazio veliki krst, tokom jula, avusta i septembra meseca 1994. godine, bez prestanka su napadali pripadnici tzv. Armije BiH. Smetao im je veliki krst na vrhu brda. Zatim u napadu 01.10.1994. godine na potezu između Bjelašnice i Treskavice prema informacijama tzv. Armije BiH napadalo je oko 15.500 njihovih vojnika, dok je na našoj strani taj rejon branilo oko 500 gardista. Iako neuporedivo malobrojniji, oni su izdržali napad i zadržali postojeće linije fronta. Takođe, o kolikoj žrtvi i herojstvu se radi kada su u pitanju vojnici Garde, navešćemo da je 15. aprila 1995. godine na Pašinoj Planini, na platou Treskavice, u odbrani Republike Srpske od ofanzive tzv. Armije BiH, za jedan dan živote dalo 12 pripadnika Prve gardijske motorizovane brigade. Značajan podatak je da je u sukobu sa ovom jedinicom poginuo proslavljeni komadant 14. divizije 1. Korpusa tzv. Armije BiH Zaim Imamović - istakao je Ivanić.


Brigada se krajem rata, našla i na udaru NATO pakta.


- NATO udari koju su usledili po položajinma VRS od 30. avgusta do 20. septembra 1995. godine, čime je Severnoatlanski savez uzeo aktivno učešće u vojnim operacijama protiv Srba, velikim delom su bili po položajima Prve gardijske motorizovane brigade, kasarni, vojnim objetima u Kalinoviku i okolini. Tom prilikom jedinica je uspela da u potpunosti sačuva svoj ofanzivni potencijal i sa minimalnim gubicima izađe iz bombardovanja. Važno je istaći da su se pripadnici Prve gardijske motorizovane brigade u potpunosti pridržavavali međunarodnog humanitarnog prava, poštovali Ženevske konvencije i da nisu osumnjičeni za povrede zakona i običaja rata - rekao je Ivanić.


Predsednik Inicijativnog odbora Predrag Aćimović je rekao za medije da se posle gotovo 25 godina pristupilo formiranju udruženja čiji je cilj sabornost gardista rasutih po celom svetu i da održi sećanje na poginule saborce.

PROČITAJTE JOŠ: Počast za 100 heroja VRS


- Jedan od ciljeva je da bude utvrđen tačan broj poginulih i da za sve njih bude podignut centralni spomenik. Naš cilj je da bude urađena socijalna karta, završena spomen-soba koja je delimično urađena u Kalinoviku i da bude urađena monografija brigade - rekao je Aćimović.


Osnivačka skupština Udruženja gardista Prve gardijske motorizovane brigade Glavnog štaba Vojske Republike Srpske biće održana u 12.30 časova na Veliku subotu u salonu "N trejd" u Istočnoj Ilidži.


Pre održavanja skupštine, u 10.30 časova na Vojničkom groblju u Miljevićima u Istočnom Novom Sarajevu, biće položeni venci i zapaljenje sveće u znak sećanja na poginule gardiste.


Uz moto „Sa verom u Boga, za narod, za otadžbinu, za brata gardistu“, iz Inicijativnog odbora pozvali su sve pripadnike ove jedinice, porodice poginulih i umrlih gardista, prijatelje i poštovaoce garde da prisustvuju osnivačkoj skupštini Udruženja gardista.


Kasarna Kalinovik - Donji logor posle NATO bombardovanja; Foto: Facebook