RECEPT dualnog obrazovanja proširiće se na čitav region. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež nedavno je u Beču, u ime Komorskog investicionog foruma zapadnobalkanske šestorke, zajedno sa austrijskom šeficom diplomatije Karin Knajsel i predsednikom Privredne komore Austrije Haraldom Marerom, potpisao Memorandum o razumevanju. Dokument je posvećen projektu uvođenja dualnog obrazovanja na zapadnom Balkanu i digitalizaciji privreda regiona.

PROČITAJTE JOŠ - I Srbi blokbastere za filmsku trku imaju

Memorandum je označio početak višegodišnjeg projekta koji će se realizovati do 2024. godine, uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije i ekspertsku pomoć Privredne komore Austrije. Cilj je školovanje mladih ljudi u skladu sa potrebama privrede.

- Želimo da model dualnog obrazovanja koji zajedno sprovode Srbija i Austrija, Komora, Vlada i Ministarstvo prosvete proširimo na ceo region. Za zajedničko ekonomsko tržište neophodno je da imamo obučenu radnu snagu - istakao je Marko Čadež nakon potpisivanja Memoranduma. - Memorandum sadrži konkretne mere i zajedničke aktivnosti, između ostalog i donošenje zakonskih okvira u zemljama u kojima ne postoje propisi u oblasti dualnog obrazovanja, kao i animiranje firmi i analizu potrebnih profila. Naime, uvođenje novih profila je od izuzetne važnosti zbog izazova koje donosi brz tehnološki razvoj i budući izgled tržišta, proizvodnje i usluga. Živimo u vremenu kada ne možemo da sa apsolutnom sigurnošću predvidimo koji će nam sve profili biti potrebni za pet godina. Austrija je u tome napravila veliki pomak zbog čega smo u Srbiji sada preuzeli austrijski profil e-trgovac, koji ćemo uvesti u trgovačke škole od septembra. Đaci će se obučavati da upravljaju platformama za elektronsku trgovinu što je veoma važno za kompanije.

STUDIJA NA skupu u Beču je posebno istaknuto da će dragocena osnova za kreiranje i sprovođenje budućih aktivnosti biti studija koja će dati detaljnu analizu stanja, potreba i prepreka sa kojima se suočavaju mala i srednja preduzeća regiona na putu ka bržoj digitalnoj transformaciji.

Kroz ovaj projekat, privredne komore regiona osnažiće se da kompanijama pruže što veću podršku i što kvalitetnije i efikasnije usluge bitne za uključivanje u proces dualnog obrazovanja kadrova prema potrebama privatnog sektora. Osnažiće se i za uključenje u razvoj i akreditaciju novih obrazovnih profila za radna mesta koje donosi savremeno digitalno poslovanje. Planirano je i uspostavljanje virtuelne regionalne akademije za obuku kadrova.

Za šeficu austrijske diplomatije Karin Knajsel nesporno je da je jugoistočna Evropa deo Evrope, kao i da ne bi bilo "ovakve Evrope da nije postojala razmena ideja i privrede sa ovim regionom":

- Memorandum je veoma bitan, jer su dualno obrazovanje i digitalizacija izuzetno važne oblasti za privredu. Dualno obrazovanje omogućava obuku stručne radne snage, a u zemljama regiona upravo imamo nedostatak te radne snage zbog iseljavanja.

I predsednik Privredne komore Austrije Marer smatra da je zapadni Balkan veoma važan za Austriju koja na tom prostoru ima značajne investicije. On je rekao da je Austrija ponosna što je region izabrao upravo austrijska rešenja za preuzimanje, dodajući da nema ništa protiv toga jer misli da je austrijski sistem dobar.

- Strateški cilj Memoranduma je dalje podsticanje investicija, dalja digitalizacija privrede, te i borba protiv nedostatka stručne radne snage. Bez obrazovanja nema razvoja, i to ima negativni efekat po konkurentnost, ali i demokratsku raspravu, te i razvoj blagostanja - ukazao je Marer.

DIGITALNA TRANSFORMACIJA Drugi aspekt Memoranduma je digitalizacija privrede, gde je po uzoru na Privrednu komoru Austrije PKS formirala Centar za digitalnu transformaciju. U njemu se sertifikuju savetnici za digitalnu transformaciju malih i srednjih preduzeća. Sertifikovani savetnik analizira kompletno stanje u preduzeću nakon čega se donose i implementiraju digitalna rešenja. Digitalna transformacija privreda regiona je izuzetno važna u procesu uspostavljanja jedinstvenog ekonomskog prostora u ovom delu Evrope.

Potpisivanju Memoranduma prisustvovali su predsednici svih šest komora članica Komorskog investicionog foruma koji su razgovarali i sa čelnim ljudima austrijskih kompanija koje su već prisutne ili su zainteresovane za poslovanje i investiranje u regionu zapadnog Balkana.


Cilj - novi profili

Zajednički standardi zanimanja bi omogućili lakše kretanje radne snage u regionu i mogućnost priznavanja kvalifikacija. Uvažavajući rastuće tendencije digitalizacije radnih procesa, nastavni planovi i programi ovih obrazovnih profila će imati za obavezu i razvoj digitalnih kompetencija.

Kako su potrebe za kadrovima za obavljanje određenih zanimanja urgentne, radiće se i na kraćim programima obuke, po dualnom modelu obrazovanja i sa uključenim digitalnim komponentama.

S obzirom na veliku potrebu da privreda regiona bude uključena u realizaciju ovih programa obrazovanja (zbog dualnog modela), projekat će fokus staviti na jačanje kapaciteta privrednih komora u regionu da pomognu privredi u realizaciji te uloge.

Još jedna važna komponenta projekta je i razvoj virtuelne regionalne poslovne akademije. PKS prednjači u svim ovim aktivnostima, jer ima najrazvijeniji model dualnog obrazovanja u regionu, ima već uspostavljenu Poslovnu akademiju i razvijenu platformu za onlajn obučavanje.