SAMO osam "majki-kompanija" u Srbiji upravlja sa čak 209 "kćerki-firmi". Najviše "dece" okupljju "Delta holding", "MK grupa", Industrija mesa "Matijević" i "Mekken grupa" - svaka ima čak po 29 zavisnih preduzeća. Za petama su im "MPZ-Agrar" sa 26 firmi, "MK holding" sa 24, "Koefik" sa 22 i "Energoprojekt holding" sa 21 zavisnim preduzećem.

Pročitajte još: Srbin kupio TC "Merkator" za 46 miliona evra

Analiza koju je uradila Agencija za privredne registre pokazuje da, pod okriljem 631 kompanije koja je uredno predala svoje objedinjene zarvršne račune, posluje ukupno 1.839 zavisnih i pridruženih firmi. Za njih radi tačno 299.617 radnika, što je za pet hiljada manje nego godinu pre.

- Oporavak srpske privrede u 2016. godini uticao je i na poslovanje ekonomskih celina - ističu u APR. - Veći je obim poslovnih aktivnosti, ostvareni su ukupni prihodi od 3.440,3 milijarde dinara, kao i neto dobit od 120,5 milijardi dinara, dvostruko veća u odnosu na godinu pre. Profitabilno je poslovalo 499 ekonomskih celina, a sa gubitkom 132.

Pročitajte još: MERA OSLOBOĐENjA POREZA I DOPRINOSA: Preduzetnici štede 250.000 dinara

Ove kompanije, inače, raspolažu velikom imovinom, ukupne vrednosti 4.906,9 milijardi dinara. Najveću imovinu, vrednu čak 1.190 milijardi dinara, ima Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije, koja je ujedno i najveća ekonomska celina u našoj zemlji.

GUBICI - Ekonomska celina "Železnice Srbije" izdvaja se prema visini ukupnih gubitaka, koji u potpunosti potiču iz ranijeg perioda i iznose 60,2 milijarde dinara, pri čemu se na gubitak iznad visine kapitala odnosi 48,1 milijarda dinara - ističu u APR. - "Železnice" su nakon prošlogodišnjeg negativnog poslovanja od 3,2 milijarde dinara, iskazale 3,9 miljiardi dinara dobitka, te se istovremeno ističe i prema visokom pozitivnom neto rezultatu.

- EPS je već niz godina glavni nosilac ukupnih finansijskih resursa domaće privrede i celina koja zapošljava najveći broj radnika, 29.799, što je 2.151 radnik manje u poređenju sa godinom pre - ističu u APR. - EPS je u 2016. ostvario najveće poslovne prihode u iznosu od 226,2 milijarde dinara, poslujući profitabilno drugu godinu zaredom, sa neto dobitkom od 5,9 milijardi dinara. Međutim, kompanija iskazuje i visoke i ukupne gubitke, koji iznose 112,7 milijardi dinara.

Dok je EPS najveća, NIS je najprofitabilnija ekonomska celina u Srbiji.

- I u poslovnoj 2016. godini NIS je ostvario najveći iznos neto dobitka u visini od 15 milijardi dinara - ukazuju u APR. - Grupa u znatnoj meri utiče na poslovanje cele privrede, s obzirom da je visoko pozicionirana i prema ostvarenim prihodima i vrednosti poslovne imovine i kapitala. NIS zapošljava 11.014 radnika, što je 112 više nego u 2015. U okviru ove grupe posluje 13 zavisnih preduzeća.

Značajan rast poslovnih prihoda i dobiti, od matičnih kompanija beleže još i "Telekom Srbija", "Telenor", "Sunoko"...

Kada je reč o gubitašima, ekonomska celina MOLSON COORS SER iz Apatina, ostvarila je u 2016. godini najveći neto gubitak u iznosu od 15,1 milijardu dinara, skoro dvostruko veći u odnosu na 2015. godinu.

- Ova ekonomska celina beleži i veliki iznos ukupnih gubitaka od 85,9 milijardi dinara, koji su gotovo za petinu veći u odnosu na prošlogodišnje, a u njima sa 25 milijardi dinara učestvuje gubitak iznad visine kapitala - navode u APR, dodajući da u ovoj grupaciji radi 731 radnik.

U samom vrhu, prema visini neto gubitka koji iskazuje godinama unazad, je i "RTB Bor grupa", s tim da je gubitak od 5,2 milijarde dinara ipak manji od prošlogodišnjeg 2,6 puta. Broj zaposlenih na nivou grupe manji je za 137 radnika, tako da je bilo ukupno 4.859 zaposlenih.

Sa minusom su prošlu godinu završile i "Viktorija grupa", "Svislajon grupa", dok najveći ukupni dugogodišnji gubitak vuče "Srbijagas", uprkos tome što je lane upisao profit.

- Grupa JP "Srbijagas" iskazala je 126,3 milijarde dinara kumuliranog gubitka, pri čemu nešto manje od polovine čini gubitak iznad visine kapitala - objašnjavaju u APR, dodajući da u ovoj grupi radi ukupno 3.133 radnika.