OD osnivanja posebnih tužilačkih i posebnih sudskih odeljenja za borbu protiv korupcije, pre godinu i po, doneta je 771 presuda za počinjena koruptivna dela i dela privrednog kriminala. Od toga, 749 presuda je osuđujućih, 18 oslobađajućih, dok su četiri optužbe odbijene.

Ove podatke izneo je zamenik republičkog javnog tužioca Miljko Radisavljević, najavljujući međunarodnu konferenciju na visokom nivou "Borba protiv korupcije za napredak Jugoistočne Evrope", koja počinje u ponedeljak u Beogradu.

- Podnete su krivične prijave protiv 13.000 osoba od 1. marta 2018. do kraja septembra ove godine. Trećina predmeta je preuzeta odranije i po njima se nije postupalo. Optužnice su podignute protiv 1.269 ljudi, čak i protiv nekih predsednika opština, i očekuje se izricanje presuda. Oportunitetom je rešena 131 krivična prijava - rekao je Radisavljević.

Pročitajte još - BORBA PROTIV KORUPCIJE: Kako Srbija i Italija da suzbiju nameštanje utakmica

Nažalost, kako je istakao, veliki broj presuda su uslovne kazne - 568. Na zatvor su osuđena 172 najrazličitija funkcionera i službenika, dok je samo sedam osoba dobilo novčane sankcije.

Prema rečima državnog sekretara Ministarstva pravde Radomira Ilića, problem sa uslovnim osudama je u tome što one ne zabranjuju obavljanje delatnosti. Sudovi su, inače, za godinu i po izrekli funkcionerima 25 mera zabrane obavljanja službene delatnosti.

- Prvog decembra počinje primena izmenjenog KZ, kojim je sužena mogućnost izricanja uslovne osude, posebno kad su u pitanju povratnici. Sudovi su do sada često davali uslovnu kaznu, čak i višestrukim povratnicima - kaže Ilić.

Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju korupcije predvideo je i formiranje udarnih grupa. Formirano ih je šest, od čega su četiri obavile posao, na osnovu kog je tužilaštvo pokrenulo postupak protiv 99 osoba.

Prva udarna grupa formirana je u Beogradu i, pored predstavnika tužilaštva i policije, u njoj su bili i pripadnici uprava za bilje i za sprečavanje pranja novca, kao i Poreske uprave. Reč je o nelegalnom izvozu voća u Rusiju, zbog čega su pokrenuti postupci protiv 80 počinilaca.


Druga udarna grupa formirana je u Nišu i omogućila je pokretanje postupka protiv osam osoba zbog zloupotrebe položaja odgovornog lica, pranja novca i falsifikovanja isprava. Reč je o sticanju nekretnina na osnovu falš dokumentacije, njihovom izdavanju i pranju novca. U Nišu je formirana još jedna udarna grupa, koja je takođe raskrinkala nelegalni izvoz voća u Rusiju. Postupci su pokrenuti protiv šest osoba i jedne firme.

Pročitajte još - “NOVOSTI” SAZNAJU: Za korupciju osuđeno 523 ljudi

Četvrta udarna grupa formirana je u Novom Sadu, gde su postupci zbog zloupotrebe položaja odgovornog lica pokrenuti protiv tri pojedinca i dve firme.

Tužilaštva imaju i tri stalno zaposlena finansijska forenzičara, a još 10 ih je nedavno dobilo sertifikate i čeka na početak rada.

U ČETIRI TIMA 46 BORACA

POSEBNO tužilačko odeljenje za borbu protiv korupcije u Beogradu dobija nove kancelarije u renoviranoj Palati pravde. U Novom Sadu posebna odeljenja dobijaju posebnu zgradu, u Kraljevu borci protiv korupcije već imaju svoj prostor, jedino još ostaje da se reši pitanje smeštaja u Nišu - kaže Ilić. U četiri posebna tužilačka odeljenja 46 tužilaca bori se protiv korupcije i privrednog kriminaliteta.