VETERANI i njihova udruženja nisu zadovoljni Nacrtom zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica čiji je predlagač Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Ovim predlogom, kako kažu, postaju vidljivi, ali njihovi problemi - ostaju isti.

Neka udruženja, poput Sabora boračkih organizacija Srbije (SABOR), koja su učestvovala u radu Radne grupe i pripremi Nacrta, ne žele da učestvuju u javnoj raspravi, jer tvrde da je zakonski tekst u međuvremenu promenjen.

Nenad Nerić, državni sekretar u Ministarstvu za rad na kritike odgovara da zakon sublimira sve do sada postojeće propise, nekoliko zakona i podzakonskih akata koji su do sada uređivali ovu oblast.

- Želeli smo da na taj način objedinimo sve propise i dođemo do zakona koji će važiti za sve borce na teritoriji Srbije - rekao je Nerić.

Pročitajte još - RATNI VETERANI SA PREDSEDNICOM VLADE: Pritiscima traže rešenja

Dejan Marjanović, predsednik SABOR-a smatra da se utvrđivanje statusa i prava borca iz vremena NATO agresije sveo se na broj dana provedenih na ratištu, iako je cela zemlja bila u ratnom stanju.

- Nije isto biti borac sa Košara ili paliti gume na mostovima - smatra naš sagovornik. - Želeli smo konkretniji propis, a dobili smo odredbe koje su ostavljene na tumačenje pravnicima.

DOBROVOLjCI IZ redova dobrovoljaca, status borca može dobiti samo osoba koja je bila uključena u sastav zvaničnih vojnih jedinica SFRJ, Savezne Republike Jugoslavije, državne zajednice SCG, odnosno Republike Srbije.

Marjanović smatra da će i primanja ratnih vojnih invalida zbog načina određivanja osnovice i drugačijeg obračuna biti niža nego do sada. Ovim propisom nije regulisano ni zdravstveno osiguranje, već i dalje potpada pod zakone o zdravstvenom osiguranju.

- Ne želim da me država tretira kao socijalni slučaj koji stalno moli i kuka da bi dobio mrvice - kaže Čačanin Nenad Stanić, veteran sa Košara. - Problem je što naša prava nisu zagarantovana. U Nacrtu se ne pominju ljudi koji su učestvovali u sukobima na jugu Srbije 2001, niti oni koji su se borili 1998, što je nedopustivo.

Prema Nacrtu status borca dobiće pripadnici Oružanih snaga Republike Srbije, Vojske Kraljevine Jugoslavije i JVuO, odnosno Ravnogorskog pokreta, koji su učestvovali u antifašističkoj borbi u Drugom svetskom ratu.

Pročiatjte još - Boračke penzije i za četnike i za učesnike rata 1999. godine?

Iz novije istorije status borca imaće pripadnici oružanih snaga SFRJ u periodu od 17. avgusta 1990. godine do 27. aprila 1992. godine, zatim oružanih snaga SFRJ stacioniranih na teritoriji BiH do 19. maja 1992. godine, kao i oružanih snaga SRJ, SCG, odnosno Srbije koji su vršili vojne ili druge dužnosti u oružanoj akciji preduzetoj za vreme mira radi odbrane suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalne celokupnosti države posle 27. aprila 1992. godine i u periodu NATO agresije na SRJ.VIDOVDAN

RATNI veterani su na prvoj javnoj raspravi održanoj u Vranju naveli da imaju mnogo problema, naročito oko zapošljavanja i zdravstvene zaštite. Oni predlažu da se Vidovdan proglasi danom veterana, za šta do sada nisu naišli na razumevanje nadležnih. Javne rasprave o Nacrtu zakona o borcima zakazane su u Leskovcu, Kragujevcu, Užicu, Zaječaru...