REDOVNI član SANU i prva žena rektor novosadskog Univerziteta Olga Hadžić (1946–2019) preminula u 73. godini u Novom Sadu – saopštila je danas SANU.


Osnovnu školu, gimnaziju i Srednju muzičku školu (klavir) završila je u Novom Sadu. Diplomu na studijama matematike na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu stekla je 1968. godine, kada je izabrana za asistenta na novoformiranom Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.


Magistrirala je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu juna 1970, a doktorsku disertaciju je odbranila marta 1972. na PMF-u u Novom Sadu. Za redovnog profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu je izabrana 1981. Postala je član VANU 1984, dopisni član SANU 1991, a redovni član SANU 1998. godine.


PROČITAJTE JOŠ - IN MEMORIAM: Preminuo akademik Ristić

Autor je i koautor preko 200 naučnih radova koji su objavljeni u domaćim i inostranim naučnim časopisima u SAD, Nemačkoj, Italiji, Japanu, Austriji, Indiji, Poljskoj, Rumuniji i Mađarskoj. Napisala je 21 knjigu. Oblast njenog istraživanja bila je teorija fiksne tačke, a jedna klasa tzv. t-konormi nosi njeno ime. Godine 2006. doktorirala je na PMF-u u Novom Sadu sa temom iz oblasti strategijskog menadžmenta u kulturnom turizmu, a poslednjih godina se bavila organizacionom psihologijom.


Olga Hadžić uvek je bila jasno usmerena na interese nastave i nauke. Bila je omiljena među studentima, a naročitu pažnju posvećivala je darovitim studentima koji su potekli iz siromašnih porodica.