REDOVNI član Srpske akademije nauka i umetnosti Momčilo M. Ristić preminuo je u petak u Beogradu, saošteno je iz SANU. Bio je redovni profesor univerziteta u Beogradu, Nišu i Kragujevcu i naučni savetnik Instituta tehničkih nauka SANU.

Akademik Ristić rođen je u Mrčajevcima, 1929. godine, diplomirao je na Tehnološkom fakultetu Tehničke velike škole u Beogradu 1954. godine, a doktorirao na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1962. godine.

Bio je jedan od vodećih jugoslovenskih i srpskih tehnologa. Za dopisnog člana SANU izabran je 1974, a za rednovnog 1985. godine. Dobitnih je brojnih domaćih i međunarodnih priznanja.

Akademik Momčilo M. Ristić biće kremiran na Novom groblju u Beogradu, 14. avgusta 2018. godine, u 15 časova.