BEOGRAD - Udruženje pacijenata obolelih od psorijaze 3P danas je zatražilo od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i Ministarstva zdravlja Srbije da obezbede terapiju biološkim lekovima koji su neophodni za lečenje najtežih oblika te bolesti.

"Korišćenje bioloških lekova u potpunosti uklanja sve simptome psorijaze, prekida tok bolesti, smanjuje rizik od nastanka komplikacija i značajno popravlja kvalitet života obolelih", navodi se u saopštenju udruženja 3P.

Prema procenama zdravstvenih stručnjaka od psorijaze je u Srbiji obolelo oko 140.000 ljudi, a od toga oko 10-20 odsto ima teži oblik bolesti.

I najteži oblici psorijaze u Srbiji leče se više decenija starim terapijama koje nisu dovoljno efikasne, a imaju mnogo neželjenih efekata. Procena je da oko 200 do 300 pacijenata u Srbiji više nema terapijskih mogućnosti i potrebno im je obezbediti biološke lekove za psorijazu.

Predsednik Udruženja Vladimir Kecić je istakao da su biološki lekovi za psorijazu registrovani u Srbiji još pre deset godina ali da se još ne nalaze na pozitivnoj listi, odnosno država ne pokriva troškove lečenja za odrasle pacijente.

PROČITAJTE JOŠ - Život sa psorijazom

On je istakao da je psorijaza ozbiljno sistemsko, autoimuno oboljenje, često udruženo sa drugim bolestima, a ne kozmetički problem.

Upozorio je da se kod pacijenata sa psorijazom češće javljaju kardiovaskularna oboljenja (hipertenzija, ishemijska bolest srca, srčana insuficijencija), metabolički sindrom, dijabetes tip 2, anksioznost i depresija, a da mlađi pacijenti sa teškim oblikom psorijaze imaju najveći rizik od infarkta miokarda.

"Približno polovina pacijenata sa psorijazom je anksiozna ili depresivna. Suicidalne ideje se javljaju kod 5-10 odsto pacijenata. U zavisnosti od težine bolesti, oboleli imaju probleme u svakodnevnom životu, pri sedenju, hodanju, spavanju i obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti. Tako vremenom kod pacijenta sa neadekvatno lečenom psorijazom biva ozbiljno narušeno zdravlje i nastaju mnogobrojne komplikacije. Poseban problem predstavlja nalaženje i očuvanje posla. Stigmatizacija, diskriminacija i narušen kvalitet života obeležavaju život pacijenata sa psorijazom", rekao je Kecić.

PROČITAJTE JOŠ - UBLAŽITE PSORIJAZU: Sadržaj obroka može značajno da utiče utiče na tok hroničnih kožnih bolesti

Udruženje pacijenata obolelih od psorijaze 3P, kao i stručnjaci u oblasti dermatologije, ukazuju da neadekvatno lečeni pacijenti sa psorijazom predstavljaju veliki trošak za zdravstveni sistem i društvo, imajući u vidu udružene bolesti, posledice po pacijenta, njegovo funkcionisanje, radni status i uticaj na porodicu, pa bi se obezbeđivanjem odgovarajuće terapije, odnosno bioloških lekova, te posledice i trošak smanjili.