Nastavno–stručno veće Beogradske poslovne škole–Visoke škole strukovnih studija odbacuje neosnovane, zlonamerne i neistinite informacije u vezi sa poslovanjem te škole i direktora Đure Đurovića.


U zaključku, koji je usvojen 10. Jula 2018. godine, Nastavno–stručno veće BPŠ-VŠSS smatra da su se tendenciozne informacije pojavile u određenim dnevnim listovima i elektronskim medijima kako bi se urušio renomirani ugled škole, o čemu svedoči priznavanje diploma u evropskom obrazovnom prostoru.Ovo je pokušaj da se diskredituje i omalovaži institucionalni značaj škole, studenata, zaposlenih i direktora. Pozivamo nadležne državne organe da ispitaju sve iznete navode i uvere se u ispravnost i zakonitost poslovanja ustanove. U proteklom periodu kontrola nad radom i poslovanjem ustanove vršena je od strane niza državnih institucija – budžetske inspekcije, Državne revizorske institucije, inspekcije i interne budžetske revizije Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i u više navrata od strane pripadnika odgovarajućih uprava Ministarstva unutrašnjih poslova. U izveštajima nisu utvrđene nepravilnosti koje se poslednjih dana kontinuirano iznose u javnost u vidu najgrubljih neistina”, navodi se u zaključku Nastavno-stručnog veća.


PROČITAJTE I: Beogradska poslovna škola: Studije i u Banjaluci


U dokumentu se dodaje da je izuzetnim angažovanjem aktuelnog rukovodstva i nastavnog osoblja, osim postojeće intenzivne saradnje sa visokoškolskim ustanovama iz SR Nemačke, uspostavljena i značajna saradnja i osnov za razmenu studenata i nastavnog kadra sa priznatim visokoškolskim ustanovama iz Ruske Federacije, NR Kine, Republike Turske, Republike Azerbejdžan i Sjedinjenih Američkih Država.


Zahtevamo od rukovodstva škole da preduzme sve potrebne radnje zasnovane na zakonu i dozvoljena pravna sredstva pred nadležnim državnim organima kako bi se sprečio dalje urušavanje ugleda škole, studenata, zaposlenih i direktora”, podvlači se u zaključku.