BEOGRADSKA poslovna škola širi svoju akademsku mrežu i van glavnog grada, pa je akreditovala četiri izdvojena odeljenja - u Novoj Varoši, Čačku, Sremskoj Mitrovici i Vršcu, a već od juna planira da otvori i centar izvan granica naše države - u Banjaluci. Podnela je zahtev za licencu, a namera je da se i RS studenti obrazuju iz oblasti bankarstva, finansija, javne uprave...

Prema rečima direktora škole dr Đura Đurovića planirano je da već u junu bude upisana prva generacija studenata u RS.

- Važno je i to što su, zahvaljujući specijalnim vezama Srbije i RS, diplome uzajamno priznate, bez dodatne nostrifikacije - naglašava dr Đurović, koji je pre nekoliko dana, odlukom nastavnog veća i saveta, reizabran na ovu funkciju. - Ozbiljno se pripremamo i da budemo prva visoka škola u Srbiji koja će uvesti master studije. Verujemo da će Komisija za akreditaciju potvrditi da su se stekli svi uslovi da naša škola obrazuje strukovne mastere.

Za tri godine, koliko je direktor, škola je, otkriva, godišnje štedela po dva miliona evra, u odnosu na troškove prethodnih godina.

- Ova kuća bila je na ivici propasti. Sa njenog računa nestalo je deset miliona evra, zbog čega smo protiv odgovornih podneli prijavu za organizovani kriminal. Ovde su predavali i ljudi koji u životu nisu ispit položili, imali su kupljene diplome - govori Đurović. - Protiv toga se borim već tri godine. Oni koji imaju lažne diplome, dobili su otkaz, a nameravam da uskoro proverim sve doktorate. Zaposleni koji su doktorirali na neakreditovanim univerzitetima neće moći da predaju dok sam ja direktor.


OBRAZOVNA DIPLOMATIJA

- Naša škola bavi se obrazovnom diplomatijom i tako podižemo ugled i srpskog obrazovanja i naše zemlje u svetu - kaže Đurović. - Sarađujemo sa Baden Virtemberg univerzitetom u Štutgartu, gde sam izabran za redovnog gostujućeg profesora, kao i sa Univerzitetima u Nici, Rusiji i Kini. Pozvan sam da održim predavanja u Vašingtonu, na Džordžtaun univerzitetu, kao i Danijel Morgan akademiji i u Klubu srpske omladine iz Čikaga.