MINISTARSTVO pravde dobilo je izveštaj Venecijanske komisije o Nacrtu ustavnih amandmana, koje je prevelo i objavilo na sajtu. Rad na usaglašavanju Nacrta sa sugestijama VK u sredu je već počeo i očekuje se da bude završen pre kraja leta. Posle toga će ići na Vladu.

Ministarstvo je u sredu ponovilo da je izuzetno zadovoljno mišljenjem komisije i da će u najkraćem roku uskladiti Nacrt sa dostavljenim preporukama:

- Venecijanska komisija je prepoznala ključna rešenja Ministarstva u cilju jačanja nezavisnosti i odgovornosti pravosuđa. Ona se odnose na budući sastav VSS, u odnosu pet sudijskih i pet nesudijskih članova, ali uz preporuku da predsednik VSS tom prilikom bude sudija. Ako nesudijski članovi ne budu izabrani većinom od tri petine u Skupštini, VK potvrđuje rešenje da ih bira Komisija, među svim kandidatima.

PROČITAJTE JOŠ - REAKCIJE NA PLANIRANE IZMENE USTAVA: Primedbe na amandmane

U Ministarstvu kažu da preporuke i zaključci Komisije "ne mogu biti cenjeni kao zamerke, već ukazuju na koji način predložena rešenja mogu da se unaprede".

Društvo sudija, ipak, smatra da u proces ustavnih izmena treba ići iz početka.

- Venecijanska komisija je imala mnogo sugestija, 44 na 29 amandmana, pa bi Ministarstvo moralo da formira novu radnu grupu, sastavljenu od eminentnih profesora ustavnog prava. Ona bi trebalo ponovo da uradi Nacrt - kaže Dragana Boljević, predsednik Društva sudija.


VSS MOŽE DA SE RASPUSTI

VENECIJANSKA komisija nije prihvatila sugestiju srpskih sudija da u Ustavu ne budu Pravosudna akademija i sudska praksa kao izvor prava, kao ni stav da većinu u VSS moraju da čine sudije. Nije prihvaćeno ni da VSS ne može biti raspušten ako u roku od 30 dana ne donese odluku, ali se ti uslovi moraju precizirati. Takođe, vrhovnog javnog tužioca biraće Skupština, a ne Visoki savet tužilaštva.