DOPADA mi se to što će Skupština biti isključena iz izbora sudija na prvu funkciju, ali me brine predviđeni sastav Visokog saveta sudstva - ovako, za "Novosti", Dragomir Milojević, predsednik Vrhovnog kasacionog suda, komentariše u ponedeljak objavljeni nacrt amandmana na Ustav Srbije.

- Umesto 11 članova, VSS će imati 10, od kojih će pet biti sudije, a pet istaknuti pravnici koje će birati Narodna skupština. Iz njihovih redova biće biran i predsednik VSS, koji će imati "zlatan glas". Neki će reći da se ovim uspostavlja balans između nezavisnosti sudstva i njegove odgovornosti, kao i veza između sudstva i društva, ali ja mislim da je to korak unazad - kaže Milojević.

Nacrt amandmana na Ustav izazvao je brojne reakcije, pa će, sudeći po njima, tokom javne rasprave od 5. februara do 5. marta, Ministarstvu stići mnoštvo primedaba. Vrhovni kasacioni sud, koji će se, kako predviđaju amandmani, zvati Vrhovni sud, održaće posebnu sednicu na kojoj će se sudije izjasniti o najvišem pravnom aktu, a o ustavnim izmenama mišljenje će dati i Upravni odbor Advokatske komore.

PROČITAJTE JOŠ - "NOVOSTI" OTKRIVAJU: Evo šta donose amandmani na Ustav Srbije

Primedbe slične Milojevićevim iznosi i Dragana Boljević, predsednica Društva sudija Srbije, i dodaje da će ministar pravde moći da pokrene disciplinski i postupak razrešenja sudija.

- Društvo sudija smatra da nije vreme za ustavne izmene. Nismo za to da se jedno loše rešenje zameni drugim lošim, u kom će izvršna vlast imati veliki uticaj preko Pravosudne akademije i Skupštine. Ako budu usvojene ovakve izmene, Ustav neće zabranjivati uticaje na sudiju, kao ni nepremestivost u drugi sud - kaže Boljević.

AKADEMIJA MILOJEVIĆ kaže i da su sudije VKS zabrinute da li će s promenom imena suda uslediti novi izbor sudija, a nisu zadovoljne ni "skučenom" nadležnošću. Postavlja se pitanje i šta će biti sa sudijskim i tužilačkim pomoćnicima, pošto će za sudiju osnovnog suda moći da bude biran samo onaj ko je okončao posebnu obuku na Pravosudnoj akademiji.

Udruženje tužilaca nada se da će kroz suštinsku raspravu tekst amandmana biti revidiran.

- Pozdravljamo ukidanje probnog mandata u trajanju od tri godine i formalno isključenje parlamenta i Vlade iz postupka izbora tužilaca, ali smo zabrinuti zbog smanjenja broja tužilaca u Visokom savetu tužilaca sa sedam na četiri. Na 85. plenarnom zasedanju Venecijanske komisije usvojeni su evropski standardi za položaj sudija i tužilaca, u kojima je navedeno da oni moraju da imaju balansirano učešće, kao i da se svede uticaj politike na minimum - kaže Stefanović.


PROČITAJTE JOŠ - Sudovi efikasniji, rešili 1,7 miliona starih predmeta

Viktor Gostiljac, predsednik Advokatske komore Srbije, zadovoljan je jer se predviđenim izmenama Ustava "nije diralo u ustavni položaj advokature kao jedine samostalne i nezavisne službe pravne pomoći".

- Predloženim izmenama, međutim, nije predviđeno da se u sastav VSS bira i predstavnik advokature, što je do sada bio slučaj, sa čime se ne slažemo. Očigledno je i da se predviđenim sastavom, propisanim kvorumom i načinom glasanja VSS ne obezbeđuje nezavisnost sudstva, već povećava uticaj političkih činilaca - kaže Gostiljac.

PROČITAJTE JOŠ - Kuburović: Pri kraju izrada ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa

Ustavnim izmenama je zadovoljan Alumni klub Pravosudne akademije. Mirko Ilić iz AKPA navodi da je uvođenje objektivnih i nepristrasnih kriterijuma pri izboru kandidata na pravosudne funkcije nešto na čemu AKPA insistira još od osnivanja:

- Izmenama Ustava u pravcu propisivanja obuke na Pravosudnoj akademiji, kao obaveznog uslova za izbor na funkcije u pravosuđu, konačno bi se stvorili uslovi za izbor najkvalitetnijih kadrova u pravosuđu i onemogućile arbitrarnost i subjektivnost.