KAKO je prvostepena presuda generalu Ratku Mladiću za genocid u Srebrenici na vrlo klimavim nogama, jer je zasnovana na pretpostavkama i nagađanjima, lako bi mogla da padne ukoliko se novo Žalbeno veće u Mehanizmu u Hagu bude rukovodilo objektivnim sagledavanjem i vrednovanjem dokaza.

Generalovo moguće oslobađanje za ovaj zločin lančano bi povuklo i preispitivanje presuda svim ranije osuđenim Srbima za isto krivično delo. Ispravljanje nepravde mogli bi da zatraže generali Radislav Krstić i Vujadin Popović i pukovnik Vidoje Blagojević, koji je odslužio svoju kaznu. Za generale Zdravka Tolimira, Ljubišu Bearu i pukovnika Draga Nikolića bi bilo kasno, jer su preminuli.

Advokat Nenad Petrušić, koji je u Hagu branio Krstića kaže za "Novosti" da bi u slučaju da Mladića oslobode za genocid u Srebrenici to apsolutno značilo mogućnost revizije svih ovih presuda:

- To bi bio novi dokaz. Takođe bi i Karadžićeva pravosnažna presuda mogla da izmeni situaciju. Ni na jednom suđenju u Hagu nije utvrđeno koliko je to ljudi u Srebrenici likvidirano i da li je taj zločin genocid. Takođe, ni za jednog srpskog oficira nije utvrđeno da je naredio zločine, već su svi osuđeni kao izvršioci i učesnici udruženog zločinačkog poduhvata ili pomagači. Sud je sebi dao za pravo da promeni i proširi definiciju genocida u odnosu na njeno izvorno, međunarodno prihvaćeno značenje.

Pročitajte još - POSLE IZUZEĆA SUDIJA: Da li će Mladiću smanjiti kaznu?

Advokat Milan Vujin objašnjava da eventualno oslobađajuća presuda Mladiću za genocid ne bi automatski oborila, niti imala uticaja na ranije presude za isto krivično delo.

- Omogućila bi jedino obnavljanje postupaka uz dodatne dokaze. Ipak, treba imati u vidu da Hag nije sud koji sudi na osnovu činjenica, ali oslobađajuća presuda za genocid bi ispravila nanete nepravde tim ljudima, koji su primorani da odgovaraju. Svi osuđeni za genocid nisu ispunjavali ni minimalne uslove za to. Hag je tako naneo najveće zlo pravu u svetu, jer je pogazio sve norme krivičnog prava.


Pročitajte još - SUĐENjE RATKU MLADIĆU: Izbačeni Meron, Ađijus i Daćun

NOVE SUDIJE U ŽALBENOM VEĆU BAVILE SE RUANDOM

Troje novopostavljenih sudija u Mladićevom Žalbenom veću do sada je uglavno sudilo za zločine u Ruandi. Mparani Mami Ričard Rajonson je već desetak godina u Hagu. Najpre je u Tribunalu sudio optuženima iz Ruande, a onda je prešao u Mehanizam, u žalbena veća. Najcenjeniji je sudija na Madagaskaru.

Gberdao Gustavo Kam iz Burkine Faso, takođe se u bavio Ruandom, a do pre tri godine radio je i u Ministarstvu pravde svoje zemlje. Od skoro je u Mehanizmu.

Elizabet Ibanda Nahamija iz Ugande radila je u Međunarodnom sudu za Ruandu, Arušu i Tanzaniju i posebnom odeljenju za Sijera Leone. Bila je i ministarka pravde u Ugandi i ove godine je došla Mehanizam u Hagu.

Sudija Sejmur Panton je do pre dve godine bio predsednik Apelacionog suda u svojoj zemlji.

Priska Nijambe iz Zambije od 1996. godine je u Haškom tribunalu u raznim službama, a od 2005. je i sudija za bivšu Jugoslaviju. Sudila je generalu Zdravku Tolimiru i posle tog 2013. godine prešla u Mehanizam. Osudila je nekadašnjeg obaveštajnog oficira Vojske Republike Srpske Dragomira Pećanca na tri meseca zatvora, jer nije došao da svedoči u predmetu kod Tolimira.

UPOZNAVANjE SA PREDMETOM

SUD u Hagu je u četvrtak zatražio od Mladićeve odbrane da im dostave kopije žalbe i svih podnesaka kako bi ih preveli na francuski jezik pošto ga dvojica novih sudija govore značajno bolje nego engleski. Takođe, treba da se izabere i predsedavajući Žalbenog veća. Trebaće vreme da se nove sudije upoznaju sa predmetom, ali kako nam kaže generalov branilac Dragan Ivetić niko ne veruje da će zbog toga biti pomerani rokovi, jer još nije ni zakazan datum javne rasprave, koja se očekuje sledeće godine:

- Sudija Antoneti je u odluci o zameni sudija naveo da ne bi trebalo da bude odugovlačenja žalbenog postupka s obzirom na to da je u početnoj fazi podnošenja podnesaka, odgovora na žalbe, replika, novih dokaza...