DEPONIJA sa oko 150 tona životinjskog otpada, koja se nalazi na mestu bivšeg preduzeća "Gluten" u Padinskoj skeli, u blizini kanala Vizelj, biće uklonjena naredne sedmice. Prvo vozilo sa kostima biće otpremljeno u ponedeljak u "Proteinku" u Somboru.

Zbog specifičnog postupka prerade kostiju, u Sombor će zasada biti upućivano nedeljno jedno teretno vozilo.

Pročitajte još - Groblje kostiju biće očišćeno

- Preduzeće "Glutin" prestalo je da postoji decembra 2009. godine, a parcela sa životinjskim ostacima je u javnoj svojini Republike Srbije. Iako je uklanjanje životinjskih ostataka u nadležnosti veterinarske inspekcije i nije u neposrednoj nadležnosti Grada Beograda, gradski sekretarijati i javna komunalna preduzeća preduzeli su brojne mere za saniranje ovog ozbiljnog ekološkog problema - rekao je član Gradskog veća Vladimir Jestratijević i zahvalio se udruženju građana "EKO Pančevački rit", koje je pružilo značajnu pomoć u saniranju ovog ekološkog problema.

Ovde su pronađena i burad sa različitim hemikalijama koje su korišćene za preradu životinjskih ostataka.