NA meti pasa lutalica u prestonici se od početka godine našlo 1.338 Beograđana. Od toga, zahtev za nadoknadu štete podnela je polovina broja, a od onih koji su zatražili, oko 70 odsto dobilo je novac od Grada. U te svrhe Grad je isplatio nešto više od 13 miliona dinara. Međutim, prema navodima nadležnih, nisu retke ni zloupotrebe, tačnije, da se neke druge vrste povreda prijavljuju kao one nastale od nevlasničkih četvoronožaca. Nezvanično, Beograd je metropola sa najvećim brojem pasa lutalica u ovom delu Evrope.

Iako se u proseku dnevno sa ovakvim povredama javi jedan, dva sugrađanina, nedavno su zaposleni na Vojnomedicinskoj akademiji u toku jedne večeri zbrinuli 11 takvih pacijenata. Prema navodima Sekretarijata za stambene i komunalne poslove, za nepunih sedam meseci evidentirano je 700 zahteva. Na ime odštete Beograđanima je u proseku isplaćivano od 20.000 do 100.000 dinara, u zavisnosti od stepena povrede.


PROČITAJTE JOŠ:
Resnik: Neka nam daju stanove, pa se odmah selimo

- Od početka godine sa građanima je zaključen 571 ugovor o vansudskom poravnanju za naknadu nematerijalne štete za povrede nanesene od nevlasničkih pasa - navode iz Sekretarijata. - Kroz realizaciju ugovora građanima je isplaćeno 13.693.000 dinara. Prosečna visina naknade iznosi od 20.000 do 25.000 dinara, što dokazuje ujednačenost težine samih povreda, koje se uglavnom kvalifikuju kao lake telesne povrede. Međutim, teških telesnih povreda, a koje su na sreću izuzetno retke, u ekstremnim slučajevima može iznositi i više od 100.000 dinara.

S obzirom na to da na teritoriji Beograda psi lutalice predstavljaju dugogodišnji problem, mnogi sugrađani dobili su ideju da zarade na račun lažne prijave ujeda.

U AZILU MESTA ZA 3.500 ŽIVOTINjA TRENUTNI kapacitet pet gradskih prihvatilišta za pse pod upravom "Veterine Beograd" je oko 3.500 pasa. Proširenje kapaciteta se očekuje aktiviranjem azila u Obrenovcu, koji će biti otvoren uskoro.

- Imajući u vodu znatan broj ujeda pasa na javnim površinama i izuzetnu domišljatost i kreativnost građana, stiče se utisak zloupotrebe i mahinacija - kažu u Gradu. - Nažalost, pogodno je tle za pokušaje zloupotrebe kako bi se došlo do određnih finansijskih sredstava. Dešava se da se povrede nanete od vlasničkih pasa predstave kao one od nevlasničkih. Takođe, znatan broj traumatskih povreda, prilikom padova, pripisuju napadima pasa bez ijednog relevantnog dokaza, osim izjave povređene osobe.

Prema podacima Grada, ovako veliki broj ujeda posledica je i toga što zahvaljujući nemarnosti vlasnika, mnogi ljubimci završe na ulici. Ipak, broj stalno varira, pa tačnih podataka o brojnosti pasa lutalica nema.

- Pošto migriraju sa lokacije na lokaciju, kao i da se od strane građana čini kontinuirano napuštanje, uglavnom neobeleženih pasa - kućnih ljubimaca, vrlo je teško ustanoviti broj pasa - objašnjavaju u nadležnom sekretarijatu.PROČITAJTE JOŠ:
Glavobolje i sudari zbog varljivog leta


KOMPLIKOVANA PROCEDURA

PROCEDURA za dobijanje odštete je takva da se zahtev sa priloženim kopijama lekarskih izveštaja i fotografijom povrede, koja nije obavezna ali je poželjna, dostavlja Gradskom pravobranilaštvu ili Sekretarijatu za stambene i komunalne poslove. Razmatranje podnetih zahteva vrši Komisija za procenu osnovanosti uz obavezno prisustvo povređene osobe. Ukoliko se pozitivno reši, zaključuje se ugovor o vansudskom poravnanju.