Rakija komovice spravlja se destilacijom prevrele komine od grožđa, koja ostaje posle ceđenja vina. Od 100 kg grožđa dobije se od 15 do 30 kg sveže, neprevrele slatke, ili 13-25 kg prevrele komine. Ako je komina ostala pri spravljanju ružičastih ili crnih vina, može u nekim slučajevima da sadrži izvesnu količinu neprevrelog šećera. Nju stoga treba staviti u drvene kace ili plastičnu burad da za nekoliko dana provri i odmah destilisati. Slatka komina koja se dobija pri spravljanju belih vina ceđenjem šire treba najpre da provri, pa tek onda da se destiliše.

Prilikom čuvanja prevrele komine do momenta destilacije ili stavljanja na vrenje slatke, neprevrele, treba je zaštititi od vazduha. To je neophodno jer se u prisustvu vazduha razvijaju bakterije iz sirćetne kiseline i plesni, koje jako kvare ukus i miris buduće rakije komovice. Iz ovog razloga, često loše čuvane komine mogu biti potpuno neupotrebljive.

Preporučuje se mešanje delimično ili potpuno prevrele komine dobijene pri spravljanju ružičastih ili crnih vina sa slatkom kominom koja ostaje pri spravljanju belih vina. To se radi zbog toga što obojena komina sadrži puno kvasaca koji ubrzavaju vrenje slatke komine. Pri ovakvim uslovima, vrenje slatke komine završava se za oko dve nedelje, a kada prevri samo slatka komina, vrenje traje i 3-4 nedelje.

Slatku kominu treba dobro sabiti u drvene ili plastične kace kako bi se istisnuo vazduh. Preporučljivo je da se doda oko dva litre kvasca na 100 kg komine radi ubrzanja vrenja. Komina se sabija drvenim maljem ili gaženjem. Da bi se zaštitila od vazduha, na gornji sloj komine stavlja se sloj slame, peteljki ili lišća, a zatim oko 30 cm zemlje, a iznad nje sloj peska debljine oko 20 cm. Umesto ovoga komina može da se prekrije i polivinilskom folijom preko koje se stavlja tanji sloj zemlje ili peska, a može i suva komina.

Komini nije potrebno dodavati vodu, jer to olakšava razvoj štetnih mikroorganizama koji je kvare. Ovako se komina priprema za duže čuvanje. Međutim, ako će se ona odmah po završetku vrenja destilisati (peći) ovaj postupak može da izostane, pogotovo ako se radi o manjim količinama komine. U tom slučaju u plastičnu burad ili kace treba, koliko je to moguće, sabiti kominu i zaštititi je poklopcem (ne sme se potpuno zategnuti poklopac na plastičnom sudu, jer ugljen dioksid tokom vrenja neće moći da napušta sud), ili vezivanjem polietilenske folije. Posle 10-14 dana ona se već može destilisati jer je vrenje završeno. Oko 100 kg komine dobijene od vina jačine 10 vol.% alkohola može se očekivati 10-11 litara rakije komovice jačine 50 vol.% alkohola.