Sekvoja je zaista čudo prirode, jer već milionima godina odoleva svim klimatskim promenama na Zemlji. Fosilni ostaci ovog drveća pronađeni u stenama potiču još iz doba Jure. U Kaliforniji se nalaze džinovske sekvoje koje se smatraju najvećim živim stvorenjima na našoj planeti.

Drvo sekvoja (Sequoia) raste na nadmorskoj visini između 900 i 2400 m, može da izraste čak do 120 m, prečnik stabla je oko 12 m, a težina i do 2500 tona. Kora stabla je crvenkasto-mrka i duboko ispucala, a krošnja široko piramidalna, prečnika do 10 m. Četine (iglice) su sivo-zelene boje, duge do 6 mm i nalaze se veoma blizu najdebljih grana drveta. Zrele šišarke jajastog oblika su izdužene i crvenkasto-mrke boje. Zanimljivo je da je seme sekvoje teško samo nekoliko miligrama i da se sa starošću povećava brzina njihovog rasta. Debljina kore ovog drveta može da bude čak i jedan metar. Kora je odličan zaštitnik, jer čuva stablo od bolesti, insekata, pa čak i od požara, jer vatra može da proguta samo mlada stabla, dok starijim ne može da naškodi.

Sekvoja je skromnih zahteva i otporna na gradske uslove. Najbolje uspevaju u planinskom području i u blizini reka, jer im je potrebno mnogo vode. Odgovaraju im područja sa vlažnom klimom koju karakterišu suva leta i snežne zime. Džinovska sekvoja je veoma popularno ukrasno drvo. Pogodna je za pojedinačnu ili grupnu sadnju u velikim vrtovima i botaničkim baštama. Uspešno se gaji u većini zemalja Zapadne i Južne Evrope, a dobro podnosi i naše klimatske uslove.

U babušničkom selu Stol raste sekvoja koju je baka Mara Jocić zasadila kao grančicu pre više od trideset godina, a drvo je već dostiglo visinu od 30 m. Jedinstven drvored u Evropi sačinjen od 29 džinovskih sekvoja nalazi se u Baroševcu kod Lazarevca. U potrazi za vrstom drveta najpodesnijom za pošumljavanje prostora na površinskim kopovima Rudarskog basena "Kolubara", stručnjaci Šumarskog instituta iz Beograda zasadili su sadnice sekvoje. Sve sadnice su se primile i do sada "izgurale" visinu od preko 30 metara.

Najveći živi primerak sekvoje je “General Sherman” u američkom "Sekvoja nacionalnom parku". Sekvoja je stara između 2500 i 3000 godina, prečnik stabla je veći od 31. metra, visoka je 83 m, a prečnik krune stabla je oko 11 m.