Da li ste znali da se junak filmova "Umri muški", holivudska zvezda, Brus Vilis, oslobodio mucanja tako što se još kao 16-godišnjak upisao u dramsku sekciju, pa je često bio u prilici da u javnim nastupima govori pred nepoznatima. To se pokazalo kao dobar način da se oslobodi mucanja, ali i da povrati samopouzdanje.

Deca koja mucaju strahuju od podsmeha vršnjaka zbog čega se sve više otuđuju od društva, jer mucanje ne utiče samo na ritam, tempo i lakoću govora, već i na psihu. Kod deteta se javlja strah od govora, izbegava da govori da ne bi skretalo pažnju na sebe i tada počinju da se javljuju kompleksi. Samo oni koji mucaju znaju kako je to kada na sebi osete poglede vršnjaka, jer deca često ismevaju one koji se razlikuju.

Komunikacija je preduslov uspeha i to se odnosi i na decu i na odrasle, jer i jedni i drugi imaju želje, ciljeve i planove koje žele da ostvare. Nemogućnost da to urade kao i svi drugi utiče na njihovo samopuzdanje i oni se sve više povlače u sebe, počinju da strahuju od neuspeha, postaju neodlučni i nespretni.

Šta ustvari izaziva mucanje i na koji način ovaj problem može da se prevaziđe, za "Život plus", govori dr Vasilij Vorobjev, iz Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti "Dr Vorobjev" u Beogradu.

- Uzroci mucanja uglavnom su neka psihološka trauma, stres ili strah koji izaziva hiperaktivnost centra u mozgu, što dovodi do poremećaja tečnog govora, odnosno mucanja. I nasledni faktori utiču na pojavu mucanja, ali i uticaji okoline, psihološke traume, strahovi, stres, uzbuđenja... Zbog toga je potreban individualni pristup u lečenju svakog pojedinačnog slučaja. Lečenje mucanja kod dece se razlikuje u tome što vežbama prisustvuju i roditelji, koji na licu mesta uče ono što će sa decom raditi kod kuće.

* U čemu se sastoji vaša metoda oslobađanja od mucanja?

- Naše metode su psihološke, više liče na zabavnu ali ozbiljnu igru koju želite da igrate opet i opet.... Mi najpre otklanjamo fizičke, a zatim i psihičke prepreke. Fizičke prepreke su grimase, zamuckivanje, mucanje... Kada se to otkloni radi se na psihi i oslobađanju od strahova od, na primer, javnog nastupa, razgovora telefonom, sa nepoznatim ljudima, treme... Da bi pacijente oslobodili psihičkih strahova snimamo ih kamerom kako razgovoraju sa nepoznatim ljudima. Trudimo se da što više govore što je najvažnije.

* Koliko je vremena potrebno da bi se dete oslobodilo mucanja?

- Proces otprilike traje od pola godine do godinu i po dana. U tom periodu većina pacijenata može da smanji mucanje, neki mogu potpuno da se izleče, a neki samo da zamuckuju malo, dva tri puta dnevno... Ove vežbe pomažu da se problem savlada, ali za to nije dovoljna jedna seansa jer terapija nije laka, to nije ni brz ni jednostavan proces. Smatram da ne treba lečiti, već učiti pacijente kako da se oslobode mucanja. Ipak, najvažnije je da budete strpljivi i uporni, da ne odustanete na pola puta. Čak i kada se neko oslobodi mucanja, treba da održi taj stepen uspeha, da sačuva rezultat koji je postigao.

* Kako izgledaju seanse?

- Vežba se u malim grupama, kako bi svi mogli međusobno da komuniciraju, da prate svoje uspehe i da postepeno sami napreduju. Prvo, treba da se savlada tzv. hiperaktivnost nervnog sistema, ono što izaziva grčeve pri govoru. Kada svi savladaju tu jednostavnu veštinu, idemo dalje, ka javnim nastupima i komunikaciji sa nepoznatim ljudima. To što radimo u okviru grupe treba da se ponavlja i u svakodnevnom životu. Na taj način postepeno se stiču možda već zaboravljene veštine komunikacije, i to u uobičajenim svakodnevnim životnim situacijama. Organizujemo dijaloge, improvizujemo, naši pacijenti ne samo da govore, već to čine emotivno, izražajno, viču, ali govore i tiho, šapatom, i, što je najvažnije - pravilno. Počinju da osećaju zadovoljstvo komunikacije, da razmišljaju o tome šta, a ne kome govore. Dešava se da oni koji mucaju uopšte ne zamuckuju dok pevaju ili drže govor, jer tekst znaju napamet i izgovaraju ga ili pevaju po automatizmu.

* Da li postoji lek protiv mucanja?

- Postoje lekovi koji smanjuju mucanje, na primer, "haloperidol" i neka druga slična sredstva koja mogu da smanje mucanje i za 30%. Međutim, oni imaju ozbiljne nuspojave i zato se ne koriste u lečenju.