BEOGRAD - Istraživanja genoma omogućavaju da se već u prenatalnom periodu može predvideti od čega će bolovati dete, istaknuto je danas na međunarodnom simpozijumu "Genomika retkih bolesti" u organizaciji Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo (IMGGI).

Na taj način se, kako je istakao naučnik srpskog porekla Radoje Drmanac, mogu sprečiti mnoge bolesti, uključujući autizam, Daunov sindrom, bolesti creva.

Na dvodnevnom skupu učestvuje više od 200 naučnika, genetičara i istraživača koji će imati priliku da čuju najbolje predavače iz te oblasti iz Evrope, SAD i Azije.

Genetičar Instituta za genetiku Univerziteta u Njukaslu Hans Lohmiler, rekao je da se nove tehnološke mogućnosti stalno koriste u borbi protiv retkih bolesti.

"S obzirom na to da je veoma teško dijagnostikovati retke bolesti, od kojih boluje svega nekoliko ljudi u jednoj državi, ovakvi skupovi su od neprocenjivog značaja, jer nam služe kao jedinstvena prilika da razmenimo iskustva iz prakse", rekao je Lohmiler.

Naučni savetnik IMGGI Sonja Pavlović istakla je da joj je izuzetno drago sto je ovaj Simpozijum okupio najpoznatije svetske stručnjake za retke bolesti.

"Mogli smo da čujemo vrlo zanimljiva predavanja, koja predstavljaju i svojevrsno vizionarsko predviđanje da ćemo u budućnosti živeti bez retkih bolesti", rekla je Pavlović.

Program Simpozijuma obuhvata četiri glavne oblasti: Retke bolesti u javnom zdravlju, Genetika retkih bolesti, Farmakogenomika i individualizovana terapija i Retke bolesti u balkanskim zemljama.

Cilj skupa, kako navode organizatori, je da se raymene iskustva o najnovijim naučnim dostignućima na polju dijagnostike i lečenja retkih bolesti.

Simpozijum je namenjen lekarima, farmaceutima, molekularnim biolozima i biohemičarima, ali je otvoren za sve koji su zainteresovani da saznaju više o retkim bolestima.