Piše: primarijus dr Milena Đurić, internista Instituta za ortopedske bolesti „Banjica“

OSTEOPOROZA je asimptomatska bolest. Prvi simptom je prelom i zato se savetuje ženama koje su u rizičnim grupama da posle 50. godine, odnosno nakon ulaska u menopauzu, urade denzitometriju.

U rizičnim grupama su žene koje su: krhke, mršave, sitnije osteomuskularne građe (nizak bodimas indeks), pušači, žene koje nisu rađale, kada u porodičnoj anamnezi imaju osteoporozu, koje su se ranije lomile, piju alkohol, koriste određene lekove (kortikosteroidi, antiepileptici).

Tu spada i čitav niz oboljenja u okviru kojih se javlja osteoporoza, najčešće bolesti štitne i nadbubrežne žlezde, dijabetes, reumatoidni artritis.

Denzitometrija je potpuno neinvazivna i bezbolna. Traje 10 minuta sa minimalnom dozom ozračenosti. Snima se koštana gustina kičme i kuka.

Na osnovu tog nalaza i čitavog niza anamnestičkih i kliničkih podataka određuje se da li pacijent ima ili nema osteoporozu.

Pored denzitometrije potrebno je uraditi set laboratorijskih analiza, pre svega kalcijumski status u krvi i u urinu i neke hormonske analize.

Postoje i markeri koštanog metabolizma, koji su skupi, ali pomažu u proceni aktivnosti bolesti. Ne rade se masovno, samo kada je neophodno.

Ako je nalaz denzitometrije u fiziološkim granicama, ponavlja se u prvih 10 godina posle menopauze na svake dve godine, jer ubrzani koštani gubitak posle menopauze traje od pet do osam godina.

Pacijenti kojima se propiše terapija trebalo bi ovo snimanje da rade jednom godišnje.