JAVNA ustanova Centar za razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite u Vranju je uspešno okončala postupak koji će im omogućiti dalji nesmetan rad sa korisnicima iz čitavog Pčinjskog okruga.

- Iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja su nam stigle licence za pružanje četiri usluge iz oblasti socijalne zaštite, pa ćemo i nadalje organizovati funkcionisanje Prihvatilišta za odrasla i stara lica, Dnevnog boravka za decu, mlade i odrasle sa telesnim invaliditetom i intelektualnim teškoćama, te usluga nazvanih pomoć u kući i lični pratilac deteta - nabraja direktor Ivana Tasić.


PROČITAJTE I: Selo Kušiljevo dobija vrtić


Podsetimo, cilj sistema licenciranja u socijalnoj zaštiti su unapređenje i standardizacija kvaliteta onoga ko namerava da pruža takve usluge, a ovim postupkom se, zapravo, utvrđuje da li on ispunjava sve propisane norme - kako u pogledu adekvatnog prostora i bezbedne opreme, tako i po broju stručnih radnika i saradnika.

Ivana Tasić naglašava i to da je u toku licenciranje još jedne usluge za koju su zainteresovani - organizovanje Prihvatilišta za žene i decu žrtve porodičnog nasilja.