Loznica je jedan od prvih gradova u Srbiji koji je u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta 2007. godine dobio Kancelariju za mlade. Od tada pa do danas, na hiljade aktivnih i stvaralački nastrojenih mladih ljudi imalo je priliku da prođe kroz različite aktivnosti Kancelarije za mlade ili sada prolazi i učestvuje u radu Omladinskog centra, kroz različite vidove radionica.

Kancelarija za mlade u Loznici je širom Srbije prepoznatljiva po svom radu, vrednim i aktivnim ljudima. Dobitnik je priznanja "Mlad grad" za 2010. i 2012. godinu za doprinos u unapređenju položaja mladih u lokalnoj sredini.

Aktivnosti ovog centra u Loznici su potpuno besplatne i dostupne svima. Tokom godine kroz različite aktivnosti neformalnog obrazovanja u vidu kurseva, seminara i obuka i kroz aktivnosti edukativno-radnog tipa, kancelarija obuhvata oko 3.000 mladih, koji se najviše interesuju za kulturno-muzičke i kreativne sadržaje. U saradnji sa kancelarijama za mlade iz drugih gradova, kroz aktivnosti neformalnog obrazovanja, mladima je omogućeno da putuju i da sa svojim vršnjacima rade na raznovrsnim projektima, stiču nova znanja i veštine, da se umreže i prave nove, zajedničke projekte.