BUDUĆI da je "Novosadska toplana" i u prošlogodišnjem poslovanju ostvarila dobit, Nadzorni odbor tog gradskog JKP je, u skladu sa odgovarajućim propisima, usvojio odluku prema kojoj će polovina tog dobitka biti uplaćena u budžet Grada Novog Sada, kao osnivača JKP.

Saglasnost na odluku o raspodeli dobiti "Novosadske toplane", čiji je iznos u 2018. bio nešto veći od 910 miliona dinara, trebalo bi danas (ponedeljak) da daju novosadski odbornici na 52. sednici Skupštine grada u aktuelnom sazivu.

- Iznos od 455,08 miliona dinara, koji predstavlja 50 odsto od neraspoređenog neto-dobitka za 2018. godinu, ide u korist osnivača - precizirano je u odluci Nadzornog odbora.

Od ukupnog neto dobitka će tri procenta pripasti zaposlenima u "Toplani", na osnovu njihovog učešća u toj dobiti, što je usklađeno s kolektivnim ugovorom i drugim propisima.


Pročitajte još: TOPLO MIMO KALENDARA: "Novosadska toplana" nastavila sa grejanjem


Ostatak, odnosno 47 odsto dobitka, ostaje neraspoređena dobit JKP "Novosadska toplana", koja će biti na raspolaganju preduzeću za investicije druge propisane aktivnosti u poslovanju.

"Novosadska toplana" je korigovala cene toplotne energije od 1. novembra 2018. godine i nije dobijala sredstva iz budžeta Grada Novog Sada, stoji u izveštaju o realizaciji programa poslovanja tog preduzeća za 2018. godinu, o kojem će se takođe izjasniti odbornici gradskog parlamenta.


ZAPOSLENIMA DEO KOLAČA

ODLUKOM o budžetu propisano je da javna preduzeća čiji je osnivač Grad, najkasnije do 30. novembra uplate u gradsku kasu najmanje polovinu dobiti, odnosno utvrđenog viška prihoda nad rashodima po završnom računu za 2018. Poslodavac može predložiti nadležnom organu JKP da zaposlenima isplati primanje do pet procenata ostvarene neto dobiti.