POŠTO su ispunjeni neophodni uslovi, JGSP "Novi Sad" moći će da kod poslovne banke uzme dugoročni kredit kako bi isplatilo lanjska dugovanja za gorivo i tako nastavilo da u kontinuitetu pruža usluge prevoza građanima.

Skupština grada je minule sedmice aminovala predlog Gradskog veća da JGSP bude odobreno zaduživanje od 400 miliona dinara, s rokom otplate od najmanje sedam godina, da bi se kratkoročne finansijske obaveze prema dobavljaču goriva, pretvorile u dugoročne prema banci, što je, kako je ocenio predlagač odluke, znatno povoljnije za preduzeće.

- JGSP "Novi Sad" već duže vremene posluje otežano zbog tekuće nelikvidnosti. To je prouzrokovalo neblagovremeno izmirivanje obaveza za nabavljeno gorivo, koje je neophodno radi nesmetanog obavljanja gradskog i prigradskog prevoza - navedeno je u obrazloženju odluke.

Pročitajte još - Novi Sad: Preti potpuno zaustavljanje gradskih autobusa

To preduzeće dobavljaču goriva, "NIS Gaspromnjeftu", za isporučeno gorivo u 2018. duguje 415,6 miliona dinara, na koji je obračunata kamata za neblagovremeno izmirene i neizmirene obaveze od 67,2 miliona dinara. Stoga je osnivač, da ne bi usledio prekid isporuke, preduzeo neophodne mere kako bi gradski prevoznik u što kraćem roku izmirio dugovanja.

S obzirom na to da preduzeće iz tekućeg priliva sredstava od prevoza nije u mogućnosti da izmiri lanjski dug za gorivo, neophodno je dugoročno zaduženje. U odluci je precizirano da bi deo tog duga bio nadoknađen iz sopstvenih sredstava preduzeća, kao i da bi izmirivanjem glavnice lanjskog duga, mesečni troškovi kamata bili znatno umanjeni, odnosno otvorena je mogućnost da deo kamate bude i otpisan.

U krugu JGSP "Novi Sad"

JGSP inače tokom ove godine godine koristi i kratkoročni kredit od poslovne banke, od 130 miliona dinara, radi održavanja likvidnosti, a ovo novo dugoročno zaduživanje, kako navodi Nadzorni odbor preduzeća, nužno je pre svega zato da dobavljač ne bi prekinuo isporuke i da ne bi usledila tužba.

Pročitajte još - JGSP "Novi Sad" u vozni park ulaže 120 miliona dinara

U skupštinskoj raspravi odbornici opozicije (SRS i DJB) kritikovali su predlog o zaduživanju ocenjujući da je u JGSP situacija poslednjih godina veoma loša i da je neophodno "lečiti" uzroke hronične nelikvidnosti i gubitaka.

GRAD KUPUJE 71 AUTOBUS

GRAD Novi Sad će u ovoj godini obnoviti vozni park JGSP kupovinom 71 autobusa na gas.

- Novi autobusi su najveća podrška Grada tom preduzeću - izjavio je gradonačelnik Miloš Vučević.