NEZAPOSLENIM Novosađanima koji su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje ukazana je prilika da pokrenu jedan od oblika preduzetništva, ili da osnuju privredno društvo, i to uz podršku Grada, dobijanjem subvencija za samozapošljavanje.

Prema javnom pozivu, objavljenom u ponedeljak, 10. juna na internet-

-stranici Grada Novog Sada i na Oglasnoj tabli NSZ, subvencije će biti dodeljene u jednokratnim iznosima od 200.000 do 400.000 dinara, u zavisnosti od novoregistrovane delatnosti, odnosno visine opravdanih troškova i ulaganja iskazanih u biznis planu, koji uz ostalu dokumentaciju treba da priloži budući preduzetnik.

- Nezaposlena osoba koja ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost najmanje 12 meseci - navode u Gradskoj upravi za privredu, kojoj se zahtev sa biznis plan i podnosi, u dva primerka.

Ovaj program mera daje i mogućnost da se više nezaposlenih udruži. U tom slučaju svaki od njih pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvaruje pravo na subvenciju u predviđenim iznosima.

Pročitajte još - Nezaposlenost u Novom Sadu smanjena za 19,17 odsto

Među neophodnim uslovima za ostvarivanje ove značajne finansijske podrške je da je prebivalište onoga ko konkuriše na teritoriji Novog Sada, kao i da privredno društvo koje planira da osnuje, mora takođe da bude na novosadskoj gradskoj teritoriji.

Potrebno je i da kandidat za subvenciju priloži i dokaz o završenoj obuci iz preduzetništva, po planu i programu obuke u organizaciji NSZ, ili druge odgovarajuće organizacije. U Gradskoj upravi dodaju da zahtev treba da bude podnet na propisanom obrascu, koji može da se preuzme direktno u toj upravi (Rumenačka 110a), ili na sajtu Grada Novog Sada.

Odluku o dodeli subvencije za samozapošljavanje doneće gradonačelnik Miloš Vučević, na osnovu predloga Komisije za realizaciju mera zapošljavanja, koja prethodno, sa Gradskom upravom za privredu, detaljno proveri sve podnete zahteve i obavi bodovanje u skladu sa utvrđenim kriterijumima.

Tu, između ostalog, spadaju planirana vrsta delatnosti, potrebni resursi za otpočinjanje sopstvenog biznisa, tržište za plasman proizvoda i drugo.

Javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje otvoren je do 28. juna ove godine.

PRAVA I OBAVEZE

GRADONAČELNIK, direktor NSZ i korisnik zaključiće ugovor u roku od 30 dana od donošenja odluke o odobravanju subvencije za samozapošljavanje. Ugovorom će biti utvrđena međusobna prava i obaveze u realizaciji ove mere aktivne politike zapošljavanja, navode u Gradskoj upravi za privredu.