PROJEKAT JKP "Čistoća" koji se tiče separacije otpada, uskoro će obuhvatiti i žitelje novosadskih naselja Liman i Novo naselje, pa će i oni, kao i njihovi sugrađani u širem centru grada, imati mogućnost da kod kuće razvrstaju smeće i ubacuju ga u podzemnne kontejnere koji su razdvojeni za komunalni i ambalažni otpad.

Pilot-projektom, kako ističu u ovom gradskom preduzeću, dosad je obuhvaćeno oko 15.000 domaćinstava u širem centru Novog Sada, gde je postavljeno ukupno 70 ovakvih kontejnera.

- Podzemni kontejneri za separaciju smeća postavljeni su u starom jezgru grada, na Žitnom trgu i delu oivičenom Beogradskim kejom i Ulicom Maksima Gorkog - predočavaju u JKP "Čistoća" trenutnu situaciju. - Naše službe redovno ih prazne i održavaju, a ovaj otpad na deponiju odnose posebno obeleženi kamioni.

Razvrstani otpad se odvozi na dalje sortiranje i reciklažu na Gradsku deponiju. Oko 90 odsto dopremljenog otpada je na odgovarajući način odvojeno i odloženo u predviđeno spremište.


PROČITAJTE JOŠ - Novi Sad: Pravila "tesna" za otpad


- Većina Novosađana je stekla naviku da u domaćinstvu razdvaja otpad i odlaže ga u postojeće kontejnere, iako u delovima grada gde stanuju još nije organizovana separacija i nema postavljenih posebnih kontejnera za ambalažni i komunalni otpad - zadovoljni su u "Čistoći". - To nam omogućava lakšu separaciju na deponiji, ali i da se taj otpad bolje iskoristi i šalje na dalju reciklažu.

LOŠ PRIMER PILOT-projekat "Čistoće" počeo je 1. novembra 2016. pod sloganom "Neka nam pređe u naviku". Da ima nesavesnih građana koji izbegavaju separaciju otpada, svedoči i primer sa Žitnog trga, gde su pojedinci i pored vidljivo označenih kontejnera, kese sa smećem ostavili pored njih.

Srđan Mihajlović, iz Železničke ulice u centru grada, spada u savesne građane, i već tri godine, koliko u njihovom kraju postoje, razsvrstano smeće baca u tačno određene kontejnere.

- Svi u zgradi razdvajamo smeće i vodimo računa da ne pomešamo komunalni otpad i onaj koji se može reciklirati - veli ovaj sugrađanin. - Nažalost, ima i onih koji to ne čine.

Ukazujući na prednosti separacije smeća i doprinos na zaštiti životne sredine, u "Čistoći" navode da reciklirani papir ili karton umanjuje seču drveća, a recikliranje plastike dovodi do manjeg korišćenja nafte i njenih derivata.