GRAD Novi Sad ponovio je oglas za davanje u zakup poslovnog prostora Galenske laboratorije u Veterniku, budući da na prethodno objavljeni javni poziv tim povodom nije bilo prijava.

Prema novoutvrđenim uslovima, datim u javnom oglasu objavljenom na internet-stranici Grada, početna visina zakupnine za poslovni prostor sa opremom iznosi 282.100 dinara mesečno, odnosno 120.900 dinara manje, nego što je bilo u prvoj ponudi.

"Apoteka Novi Sad" tako izdaje u zakup prostor za obavljanje galenske delatnosti, površine 468 kvadratnih metara uz koji ide i bezmalo 300 komada opreme Galenske laboratorije.


PROČITAJTE JOŠ - U NAJAM NA PET GODINA: Galenska laboratorija Apoteke "Novi Sad" biće izdata u zakup

- Ponude može da podnese domaće ili strano pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik, pod uslovom da obavlja zdravstvenu delatnost - precizirano je u propozicijama.

U svojoj ponudi budući zakupac treba da priloži i izjavu da će ponuditi zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme zaposlenima u Galenskoj laboratoriji, uz "poštovanje najmanje istog nivoa" poslednje isplaćene neto-plate u "Apoteci Novi Sad", na dan objavljivanja oglasa. Reč je o tri diplomirana farmaceuta i dva laboratorijska tehničara.


PROČITAJTE JOŠ - "Apoteka Novi Sad": Privatno partnerstvo izvesno 

Poslovni prostor za obavljanje galenske delatnosti daje se u petogodišnji zakup, uz mogućnost produženja tog roka, u skladu sa odgovarajućim zakonskim propisima.

Galenska laboratorija Apoteke Novi Sad počela je da radi krajem 2016. godine, a u taj projekat, koji je prethodno ispunio zahteve Ministarstva zdravlja, Grad je uložio bezmalo 40 miliona dinara.

Prijave sa ponudama za zakup poslovnog prostora Galenske laobratorije zainteresovani mogu da podnesu do 23. aprila. - Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača jeste najviša ponuđena mesečna zakupnina - stoji u oglasu.


KONCESIJA

OVIH dana trebalo bi da bude poznato da li ima zainteresovanih za ponuđenu koncesiju za obavljanje farmaceutske delatnosti na primarnom nivou u Novom Sadu, odnosno, za gradsku apotekarsku ustanovu. Koncesiona delatnost daje se na 15 godina, a budući koncesionar koristio bi 25 objekata apoteka na teritoriji grada, uz odgovarajuću naknadu. Budući koncesionar bi sa RFZO svake godine zaključivao ugovor kojim će se osiguranicima omogućiti izdavanje lekova na recept.