KRUŠEVAC - AKADEMIJA vaspitačko-medicinskih strukovnih studija u Kruševcu počeće se sa radom najranije za sedam do osam meseci, a spajanjem tri visoke škole strukovnih studija iz Ćuprije, Aleksinca i Kruševca postići će se bolji kvalitet nastave, usklađivanje sa evropskim standardima, kao i ekonomičniji i transparentniji rad ustanova koje se sada objedinjuju u jedno pravno lice, predočeno je uoči prve sednice privremenog saveta Akademije koju je Vlada osnovala 4. aprila.


Pročitajte još:
Od visokih škola - 12 akademija


- Mogao bih da nabrojim jedno 30 benefita od aktuelne reforme strkovnih studija – predočava prof. dr Branislav Jeremić, potpredsednik

Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje i predsednik Saveta za reformu

visokih strukovnih škola pri resornom Ministarstvu. -Visoke škole strukovnih studija su bile van kontrole Srbije. Ovo govorim agrumentovano, imam podatke za to. Iako su to državne škole, direktori su bili vlasnici života i sudbina.

Prof. dr Jeremić dodaje da se sa formiranjem akademija neće doći u situaciju da nastavu drži diplomci pravo iz klupe, već profesori sa iskustvom. Među izvesnih prednostima, dodaje, biće racionalnije korišćenje resursa, izbor najkvalitetnijih stručnjaka na pozicijama predsednika akademija, šefova odseka i katedri,kao i nastavnika, koji će neposredno raditi sa studentima.


Pročitajte još: Kikinda dobija akademiju


- Visoke škole imaće sasvim dovoljno vremena da se reformišu,a prvi korak je formiranje komisije za izradu osnovnog akta – statuta akademije,zatim, popis, kako bi se znalo sa kakvim kapacitetima, finansijama i resursima se objektivno raspolaže -navodi prof. dr Brasnilav Jeremić, dodajući da ništa više neće moći da se sakrije. – Potom, vd. predsednik Akademije preuzima sve dalje obaveze. Proces se završava onda kada se usvoji statut, napravi reorganizacija i izabere Savet,u čijem su članstvu delegati Vlade, nastavnici, saradnici, studenti. Savet raspisuje konkurs i bira predsednika Akademije.

Akademija vaspitačko-medicinskih strukovnih studija čije će administrativno sedište biti u Kruševcu, nastaje integrisanjem visokih škola strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu i u Aleksincu i Visoke školu medicinskih studija u Ćupriji, koje, praktično postaju odseci. Studenti, će, međutim, neometano pohađati nastavu kao i do sada. Gradonačelnica Kruševca Jasmina Palurović, ocenjuje da je sa formiranjem nove ustanove, Kruševac prepoznat kao budući akademski centar.

-Zajedno sa privremenim savetom uradićemo ovu reformu kako to u odluci stoji u roku od sedam do osam meseci, a predstoji nam posao da donošenja pravnih akata na prvom mestu statuta, a zatim i ostalih stvari koje se tiču organizacije akademije, u skladu sa zakonom – napominje doc.dr Jelena Milanović,v.d. predsednik Akademije u Kruševcu.

SRBIJA DOBIJA 14 AKADEMIJA

U Srbiji je predviđeno osnivanje ukupno 14 akademija u okviru kojih će biti intergisano 47 visokih škola strukovnih studija. Kako je potvrđeno “Novostima” ,Visoka tehničko-tehnološka škola u Kruševcu, Visoka tehničko-mašinska škola iz Trstenika,Visoka tehnička škola strukovnih studija iz Kragujevca i Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Aranđelovcu, formiraće tzv. ”šumadijsku akademiju”, koja će objedinjavati visokoobrazovne ustanove tehničkog profila.