PREDUZEĆA i poljoprivredna gazdinstva koja angažuju sezonske radnike moraju da ih prijave i osiguraju, a to mogu da urade i elektronskim putem na portalu www.sezonskiradnici.gov.rs. Bilo da beru jabuke, nose slamu ili čiste obore, svi radnici koji budu prijavljeni putem tog portala imaju pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i osiguranje u slučaju povrede na radu.

Ovo je doneo novi Zakon o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima. Po njemu će za poreze i doprinose poslodavac plaćati 300 dinara po danu, a jednog radnika može da angažuje najviše 120 dana u kalendarskoj godini.

Po rečima Damira Vojnića Tunića, koordinatora za poljoprivredu u RPK u Subotici, region severa Bačke i Potisja raspolaže sa oko 206.000 hektara obradivih površina, od kojih je oko 25.000 hektara pod voćem, povrćem i vinogradima, na kojima se sezonski radnici najčešće angažuju.

- Procena je da je na ovim poslovima u ovoj regiji angažovano do 10.000 sezonaca, koji rade od jednog dana do četiri meseca. Do sada nije postojao određeni zakonski okvir za sezonske radnike, te su se oni zapošljavali na osnovu ugovora o privremeno-povremenim poslovima, dok je zahvaljujući novom zakonu, ova oblast sistemski regulisana - objašnjava Damir Vojnić Tunić.


PROČITAJTE JOŠ - Nadničar do posla uz rukovanje


Nove odrebde treba da smanje rad "na crno" u poljoprivredi, jer se pretpostavlja da je u celoj zemlji u ovoj delatnosti angažovano oko 70.000 sezonaca. Za same radnike možda je najvažnije osiguranje od povreda, koje su veoma česte, a za državu to je značajan priliv. Važno je da radnici na sezonskim poslovima u poljoprivredi mogu da ostanu na evidenciji NSZ i ne gube naknade ukoliko su ih primali, a isto važi i za socijalnu pomoć.

Međutim, ostaje otvoreno pitanje na koji način će sistem naterati poslodavca da prijavi radnika i da li je moguće iskontrolisati sva preduzeća i 350.000 poljoprivrednih gazdinstava u celoj Srbiji, koji se svakodnevno bave nekom granom poljoprivrede. Prema ranijim najavama, tu se najviše računa na svest samog radnika, koji putem aplikacije na mobilnom telefonu može da proveri da li je prijavljen i da, ukoliko nije, o tome obavesti inspekciju. Kako će to u praksi zaživeti, pokazaće nova poljoprivredna sezona koja je na pragu.


REGISTAR

NOVI zakon i portal kreirani su u saradnji sa NALED i uz podršku Nemačke razvojne agencije (GIZ). NALED je uz podršku GIZ koordinirao izradu softvera, odnosno, portala za prijavu sezonskih radnika koji je predat u nadležnost Poreske uprave i povezan sa CROSO i NSZ. To će omogućiti da NSZ tokom 2019. kreira registar sezonskih radnika i olakša povezivanje poslodavca i radne snage.