DA u borbi protiv korupcije nema pošteđenih, svedoči i podatak da je u Posebnom odeljenju Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, među 2.179 onih protiv kojih je pokrenut postupak 38 funkcionera od republičkog do lokalnog nivoa i 24 direktora. Doneto je ukupno 70 osuđujućih presuda, sklopljeno je 48 sporazuma o priznanju krivice. U pet slučajeva izrečene su zatvorske kazne i 43 uslovne.

Pročitajte još: SUZBIJANjE KORUPCIJE U NOVOM SADU: Nikome se više ne gleda kroz prste

Predočavajući desetomesečne rezultate, odnosno od 1. marta 2018. godine, kada je počelo sa radom Posebno odeljenje, Mirjana Peković, zamenik javnog tužioca i portparol, kaže da u postupcima za koruptivna krivična dela ima 1.270 osoba i da među nezakonitim radnjama dominira zloupotreba položaja odgovornog lica, kojih ima 282, zatim slede pronevere u obavljanju privredne delatnosti, primanje i davanje mita.

- Podignuta su 123 optužna predloga za krivična dela, za koja su predviđene zatvorske kazne do osam godina - objašnjava Pekovićeva, dodajući da je sedam optužnica podignuto odmah posle podnošenja prijave i dokaza. - Prethodnih deset meseci policija je podnela 449 prijave, 21 drugi državni organ, a čak 1.640 je oštećenih.

U pomenutom periodu, po rečima naše sagovornice, bilo je 99 prigovora zbog toga što je osumnjičenima određen pritvor, od čega je u 85 slučajeva prigovor odbijen kao neosnovan, a 12 je usvojeno.

Posebno odeljenje Višeg suda je od 1. marta prošle godine zaprimilo 115 krivičnih predmeta, od kojih je rešeno više od polovine.


POL

ZA neko od koruptivnih krivičnih dela prijavljeno je 1.884 muškaraca, a od toga njih 129 je optuženo. Krivične prijave su podnete protiv 294 pripadnice lepšeg pola, a dosad je 12 optuženo.