ĐACIMA Politehničke škole u Subotici, koji budu imali veći broj neopravdanih časova, izricaće se vaspitna mera i oni će društveno korisni rad obavljati u Gerontološkom centru.

Novim pravilnikom Ministarstva prosvete o vaspitnim normama predviđeno je izricanje mere društveno-korisnog rada, učenicima koji imaju veliki broj izostanaka bez opravdanja. Srednjoškolci Politehničke škole tokom školske godine u proseku neopravdano izostaju sa nastave oko mesec dana. Takvim đacima se zbog izostanaka smanjuje ocena iz vladanja i izriče vaspitno-popravna mera društveno korisnog rada. Umesto čišćenja dvorišta, ili pomaganja pomoćno-tehničkom osoblju škole, oni će pomagati korisnicima Gerontološkog centra.

- Izbegavamo reč kazna, jer vaspitno-disciplinske mere koje primenjuju ustanove, kao što su škole, nisu kazne, već mere koje se sprovode kako bi se uticalo na promenu ponašanja deteta i njegovih stavova - objašnjava Iso Planić, direktor Politehničke škole. - Naši đaci, kroz te mere društveno korisnog rada mogu dobijati zadatke u samoj školi, od ponovljenog redarstva do čišćenja lišća ili snega, ali čini nam se da je ovakav način saradnje kroz međugeneracijsku solidarnost mnogo primereniji vaspitanju dece i realizaciji društveno-korisnog rada.

Pročitajte još - U Nišu i Pančevu više tužbi zbog bežanja sa časova, nego u Beogradu

Međugeneracijska solidarnost je svakako dobit kad je reč i ovom, kod nas jedinstvenom dogovoru između obrazovne i ustanove socijalne zaštite.


Foto Ilustracija

- Veoma često mladost ne razume starost. Moram da kažem da, uglavnom, ni starost nema poverenja u mladost. Hoćemo da pomirimo te dve stvari - kaže Nenad Ivanišević, direktor Gerontološkog centra. - Dakle, da mladost razume starost, a da starost ne sumnja u budućnost i u mlade, nego da mladi pokažu da im se može verovati.


I RODITELjI SE PITAJU

ZA sprovođenje ovakvih mera neophodna je saglasnost roditelja, a ukoliko roditelj odbije bilo koju meru društveno korisnog rada, škola ima pravo da pokrene prekršajni postupak.