UZ subotičku, javna ustanova "Apoteka Zrenjanin" poslednja je u Vojvodini koja odoleva narasloj tržišnoj konkurenciji privatnih apoteka. Sada su i apotekari iz grada na Begeju potrošili sve rezerve, a Grad kao osnivač ustanove spas pokušava da pronađe kroz javno-privatno partnerstvo sa elementima koncesije.

Na ovaj pionirski poduhvat za nastavak rada državne farmaceutske delatnosti u Srbiji, lokalna samouprava odlučila se nakon što je u startu odbacila ideju o prodaji, izdavanju apoteka u zakup, zatvaranju nerentabilnih. Gubici i problemi, međutim, neprestano pritiskaju JU i sve su izraženiji. Grad sve vreme pomaže finansijski, učestvovao je i u rešavanju statusa 50 radnika koji su proglašeni za tehnološki višak i uz otpremnine napustili ustanovu. Pronalaženje koncesionara čini se kao pravi lek za posrnulu apotekarsku službu.

Pročitajte još - JU APOTEKA ZRENjANIN: Dobrovoljno odlazi 47 radnika

- Grad je raspisao tender za davanje koncesije za finansiranje, revitalizaciju, upravljanje i obavljanje farmaceutske delatnosti u Zrenjaninu. Na tenderu će se izabrati najbolji ponuđač koji će u narednih 15 godina obavljati farmaceutsku delatnost - kaže dr Milan Miljuš, direktor JU, a sa ovom ustanovom budući koncesionar neće imati nikakve veze i poslovaće kao novo preduzeće na tržišnim osnovama.

Vrednost projekta je 6,3 miliona evra, a koncesija će se jednim delom plaćati odmah, a zatim od šeste godine ugovora, najmanje 120.000 evra godišnje. Grad ima 32 lokala, u kojima se trenutno nalaze apoteke, od kojih su 24 u njegovom vlasništvu, a ostali u zakupu. Zahvaljujući ugovoru o koncesiji, u Gradskoj upravi očekuju da će sve apoteke nastaviti da rade, kao i da će novi model očuvati apotekarsku službu u selima što se smatra vitalnim za funkcionisanje zdravstvene zaštite.

ODLUKA 15. JANUARA

ODLUKA o izboru koncesionara trebalo bi da se donese 15. januara 2019. Očekuje se da će više domaćih i stranih firmi biti zainteresovano za preuzimanje apoteka u najvećem banatskom gradu. Uslov je i da koncesionar ima najmanje 60 lokala, 300 zaposlenih i galensku laboratoriju sa najmanje 30 lekova.