APATINSKI pisac i hroničar Boris Mašić u Centru "Adam Berenc", u ovom gradu, sakupio je dragocenu bibliotečku zbirku od 17. do 20. veka koja ima 9.000 knjiga. Reč je o svedočanstvu istorije i kulture stanovništva mesta u Bačkoj koja su bila naseljena podunavskim Nemcima. Arhivska građa posebno je obimna iz Apatina, Prigrevice, Odžaka, Karavukova i Srpskog Miletića.

Pročitajte još: Poslednja folksdojčerka iz sela Jabuka: Dovodi Švabe svake godine

Prema rečima ovog hroničara, koji je zbirku sakupljao godinama, u napuštenim crkvama, privatnim legatima, tavanima i podrumima starih kuća, radi se o dokumentima iz kojih se može videti kompletna istorija bačkih naselja.

- SREDIO sam građu, vodeći računa da zbirke ostanu autentične. Najdragocenije su zbirke od 17. do 19. veka. Najstarija knjiga štampana je 1600. i druga 1618. sa ekslibrisom vladara, kneza Leopolda Kunigl od Tirola - kaže Boris Mašić.

On dodaje da se iz obrađenih zbirki može zaključiti da su biblioteke parohijskih crkava sa kraja 18. i početka 19. veka bile rasadnici znanja i kulture nemačkih mesta. U biblioteci su i dela pisana na mnogim jezicima Aristotela, Sokrata, Platona, Tacita i Cicerona.

PREDSTAVLjANjE KNjIGA U ULMU - BISKUPIJA Bačke je odlučila, posle uvida stručnjaka u bibliotečki fond, da Centar "Adam Berenc" postane deo nemačke katoličke bibliotečke arhive. Pozvani smo da najznačajnije knjige predstavimo u nemačkom muzeju u Ulmu - kaže Mašić.

Veliki legati, kao što je biblioteka sveštenika Leonarda Gerstnera i Jovana Jaskovića iz 18. veka, predstavlja jedinstvenu zbirku, kao i knjige iz misije Beograda 1717. godine i pravoslavnih manastira na Fruškoj gori, Remete, Krušedola i Rakovca. Sve knjige traže stručnu zaštitu i obradu - naglašava Mašić.

Pročitajte još: Ukradena istorija: Srpska baština rasuta po svetu

SAKUPLjANjE starih knjiga je započeto kada je katolička crkva Centru "Adam Berenc" pored kuće ostavila na raspolaganju ceo sačuvani arhivski fond crkve Srca Isusovog i samog Berenca.

- Nakon više devastacija, u župnoj kući srećom su pronađeni delovi crkvene arhive, kao i velike Berencove knjiške biblioteke sa zbirkom periodike i časopisa "Dije Donau" u kojima su mnogobrojni tekstovi koji svedoče o borbi Berenca protiv nacionalsocijalizma. Sve je više porodica koje nam zaveštavaju knjige - veli Mašić, ističući sve veće interesovanje javnosti, kako u Srbiji, tako i u Nemačkoj, za ovu neobičnu biblioteku.