SEKRETARIJAT za zdravstvo APV dodelio je 10.620.000 dinara za realizaciju projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu jodne banje u Bezdanu, koja se, inače, nalazi u sastavu somborske Opšte bolnice "Dr Radivoj Simonović". Novac je opredeljen u okviru javnog konkursa za finansiranje, odnosno, sufinansiranje izgradnje, investicionog ulaganja i investicionog održavanja zdravstvenih ustanova u 2018. godini.

Pročitajte još: Vojvođanske priče: Kostobolju lečili u 40 kada

Projektom su predviđeni radovi na formiranju novog izvorišta, u cilju zahvatanja (eksploatacije) izdanskih voda koje se koriste prvenstveno u terapeutske svrhe, a koji podrazumevaju izradu bunara do dubine od 340 metara.

Za sve neophodne radove somborska bolnica je obezbedila kompletnu projektnu dokumentaciju, koju prate sva odobrena rešenja za eksploataciju podzemnih voda, na osnovu koje je Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj izdao rešenje za sprovođenje geoloških istraživanja podzemnih voda.

Realizacijom ovog projekta biće obezbeđena dalja, neometana eksploatacija podzemnih jodnih lekovitih voda, važnih za rad Odeljenja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u ovoj lekovitoj banji.


IZDAŠNOST IZVORA

NADLEŽNI ocenjuju da je poslednjih godina primećeno osetno smanjenje izdašnosti podzemnih voda od 1967. do danas.