ZAPOČETA pre četiri meseca, izgradnja i rekonstrukcija korita reke Kolubare - oštećenog još u majskoj poplavi iz 2014. - uz finansiranje Evropske unije će biti nastavljena i ove, i naredne godine. Pored ovog posla, biće regulisani i tokovi reka Jablanica i Obnica kroz urbanizovano, gradsko područje.

Konzorcijum, koji predvodi francuska firma "Sade", a članovi su beogradska "Hidrotehnika" i valjevska "Erozija", do sada je obavio 40 odsto predviđenih radova u koritu Kolubare - od preduzeća "Austroterm" do mosta na obilaznici za Užice. Na tom potezu je planirana izgradnja 1.200 metara novog korita, a radovi bi trebalo da budu završeni tokom prvih šest meseci ove godine. Projektovano je i takozvano major korito, predviđeno za bujice.

Pročitajte još: Valjevo: Dva dočeka na gradskom trgu

Iz Kabineta gradonačelnika Valjeva poručuju da je ovaj posao veoma značajan, jer kada bude završen može da počne izgradnja nastavka Ulice Mirka Obradovića, do mosta u Ulici norveških interniraca i dalje, do obilaznice ka Užicu. Narednih godina, saznajemo, na red bi trebalo da dođu preostali radovi na urbanizaciji ovog dela grada.

Od juna počinje rekonstrukcija dva i po kilometra oštećenog korita Kolubare - od mosta kod hotela "Grand" do preduzeća "Austroterm" - i biće završeni do kraja godine.

Inače, dosad se radilo i na 300 metara korita od mini-akumulacije "Pećina" do početka regulisanog dela. Urađeno je betonsko dno, a predstoji izgradnja obaloutvrde u kamenom ozidu. Na obe lokacije biće izgrađeno kilometar i po nove regulacije, pa će - kada svi radovi budu okončani - reka imati regulisan 5.200 metara dug tok kroz gradsko jezgro Valjeva.

Pročitajte još: Da Jablanica više ne preti

Radovima na Kolubari, Obnici i Jablanici biće znatno poboljšana zaštita od njihovog izlivanja tokom perioda stvaranja bujica. Značajan je, međutim, i ekološki efekat, s obzirom na to da neće biti usporavanja tokova, pa ni mogućnosti za stvaranje legla komaraca i drugih insekata.

Na kraju, mada to nije i najmanje važno, biće postignut i estetski efekat, odnosno stvoriće se uslovi za korišćenje širokih forlanda velikog korita Kolubare za rekreativne aktivnosti.

PROJEKTI U NIZU

ZA radove na Kolubari i Jablanici će biti potrošeno oko tri miliona evra od Evropske unije, a ostatak do predviđenih 4,2 miliona evra iz istog izvora će se upotrebiti za finansiranje projekta regulacija korita reke Obnice. Trenutno se radi projektna dokumentacija, pa valja očekivati da radovi započnu u drugoj polovini godine - od sastava Obnice sa Jablanicom, do mosta na ulazu u Kazneno-popravni zavod za maloletnike - na trasi ukupne dužine 1.300 metara.