SADA sam dobro, ali sam godinama živela u strahu za sopstveni život i život svoje dve kćerke. U izlivima besa muž mi je gurao nož u usta, valjda zbog toga taj gorki ukus smrti osetim i danas. Scena punih nasilja nisu bila pošteđena ni deca. Uspela sam da izađem iz paklenog kruga, da pronađem posao i ekonomski se osamostalim. Moje devojčice i ja konačno smo našle mir. Ovo je, u najkraćem, opis bračnog života četrdesetogodišnje M. J., iz okoline Novog Sada, jedne od 1.300 korisnica Sigurne ženske kuće u Novom Sadu, koja je, bežeći od gotovo svakodnevnog suprugovog psihičkog i fizičkog nasilja, tu pronašla utočište i dobila psihološku pomoć.

Od početka godine u Sigurnoj ženskoj kući, prema rečima koordinatorke Nade Padejski, boravile su 82 žene. Najčešće su iz Novog Sada i okoline, i imaju od 35 do 45 godina. Osim što su žrtve nasilja, zajedničko im je i to što su nezaposlene, bez imovine i s maloletnom decom, ponekad mlađom od sedam godina.

PROČITAJTE JOŠ - Glavu čuva i sigurna kuća

- U Sigurnoj ženskoj kući istovremeno može da boravi 20 žena sa decom - predočava Nada Padejski Šekerović, ističući da ih je u pojedinim momentima bilo i dvadeset i pet i da su svaki put uspeli da im pruže maksimalnu zaštitu.

Broj korisnika Sigurne kuće se povećao od početka primene novog Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji je stupio na snagu 1. juna ove godine. To se tumači činjenicom da su žrtve ohrabrene da prijavljuju porodično nasilje, a da je ova ustanova poznata kao pouzdan način zaštite žrtava nasilja.

PROČITAJTE JOŠ - Gotovo pola veka trpela nasilnika

- Ovde radimo i na ekonomskom osnaživanju žrtava, a dobijaju i pomoć u ostvarivanju nekih prava - navodi Nada Padejski Šekerović. - Dobili smo podršku Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku za izradu specijalizovanog programa psihološke podrške za žene žrtve nasilja koje borave u Sigurnoj ženskoj kući. - Cilj je da se ublaže depresija, anksioznost i takozvani posttraumatski sindrom, tri najčešća problema žrtava nasilja.

PROČITAJTE JOŠ - Borski okrug dobija novu Sigurnu kuću

ZBRINUTO 7.200 ŽRTAVA

OD početka rada Sigurne ženske kuće 15. decembra 2006. godine, za pomoć se ovoj službi obratilo 7.200 osoba. Prema podacima novosadskog Centra za socijalni rad, u 87 odsto slučajeva partnerskog nasilja žrtva je izložena i psihičkom i fizičkom nasilju. Žene su žrtve nasilja u porodici u 85 odsto slučajeva, a muškarci su počinioci porodičnog nasilja u čak 94 odsto slučajeva.