IAKO sa vanredne skupštine akcionara stižu vesti o naknadnom odobravanju starog i pristupanju novom zaduživanju kompanije, menadžment zrenjaninske industrije ulja "Dijamant" mirno poručuje da uspešno upravlja rizikom likvidnosti i u svakom trenutku ispunjava sve obaveze.

Naizgled kontradiktorna informacija iz najveće srpske uljare zanimljiva je u svetlu događaja oko hrvatskog "Agrokora". Potonuće koncerna preti da ugrozi nekoliko naših preduzeća u njegovom sastavu, među kojima "Dijamant" zauzima posebno mesto. Uljara je od podjednake važnosti za stratešku proizvodnju i snabdevanje tržišta jestivim uljem, ali i razvoj domaćeg agrara, pa nije svejedno kako će se kriza u "Agrokoru" odraziti na njenu sudbinu.

Posle usvajanja "Leks Agrokora" u Hrvatskoj i imenovanja vanredne uprave koncerna, došlo je i do smene na čelu "Dijamanta". Za generalnog direktora postavljen je kadar iz fabrike Vladimir Milović, koji je u uljari proteklih godina uspešno gradio poslovnu karijeru. Održana je i vanredna skupština akcionara koja je, kako je objavljeno 8. maja, "aminovala" nekoliko značajnih odluka.

Gazde "Dijamanta", naime, dale su saglasnost na kratkoročni bankarski kredit od skoro 2,5 milijardi dinara iz prošle godine, ali i na novi od 1,2 milijarde. Naknadno je odobrena i lane povučena kreditna linija od skoro 4,9 miliona evra. Iako ovo smatra normalnim poslovanjem i garantom stabilnosti na tržištu, aktuelni menadžment priznaje da je značajna kreditna koncentracija rizik za kompaniju.

- Zato što se potraživanja i plasmani značajnim delom odnose na povezana pravna lica - ističe menadžment u konsolidovanom izveštaju, a poznato je da se to odnosi na "Frikom", "Ideju", "Kikindski mlin", trsteničku "Novu slogu", "MG Mivelu".

LIDER NA TRŽIŠTU SRBIJE VIŠE od polovine prihoda od prodaje (11,8 milijardi dinara), "Dijamant" je lane ostvario u Srbiji, gde je već dugo lider na tržištu, dok na Hrvatsku otpada 1,2 milijarde. U ostalim republikama bivše Jugoslavije zarada od prodaje je manja. Ipak, zrenjaninski zejtin kod komšija i dalje je neprikosnoven.

Zbog teškoća u poslovanju, koncern je sredinom 2015. prodao zavisno preduzeće "Dijamant agrar" iz Zrenjanina (sa skoro 4.500 hektara oranica) kompaniji "Matijević", a za 889 miliona dinara. Prema izveštaju o radu u 2016, u ovom poslu knjižen je gubitak više od 335 miliona dinara. Zbog finansijskih teškoća "Dijamant" je, takođe, lane bio primoran da za 35 miliona evra proda maltene i polovinu svojih zaliha suncokreta (97.000 tona).

Međutim, i pored svega, kompanija je lane ostvarila neto dobitak od 584,8 miliona dinara, više nego u 2015. Prihod od prodaje dostigao je 22,5 milijardi dinara (povećanje od 38,5 odsto). Pokazatelj zaduženosti iznosio je 26,8 odsto, čak 13 odsto ispod onog u 2015, što dokazuje koliko je uljara zdravo preduzeće. Dobar rad i poslovanje u prošloj godini, akcionarima će doneti dohodak po akciji od 2.153 dinara.

Nezavisna revizorska kuća iz Beograda objektivnim je ocenila godišnji konsolidovani izveštaj "Dijamanta", uz tvrdnju da je stanje u "Agrokoru" bez uticaja na njega. Kakva budućnost čeka našu najveću uljaru, teško je reći, a o svemu poslednju reč daće akcionari na skupštini zakazanoj za 30. jun.

PLATE REDOVNE, SETVA PO PLANU

OKO 400 radnika, inače, redovno radi i uredno prima platu. Uspešno se realizuje i setveni plan soje i suncokreta.

Ove uljarice naći će se na oko 45.000 hektara banatskih polja i treba da obezbede dovoljno sirovina za buduću proizvodnju zejtina u Zrenjaninu.