DUŽ trase Koridora 11, iznad sela Brđani, na lokalitetu Zrnac, traje i novčano i duševno težak imovinski spor. Suvlasnici Zrnca, Miloš Bradonjić (50) i njegovi sinovci Bratislav i Stanko, tvrde da je izvođač radova na trasi, zemunski "Planim", sa tog imanja, mimo ugovora, i bez njihovog odobrenja i dinara obeštećenja, iskopao oko 600.000 kubika kvalitetnog građevinskog kamena. Ističu da se, osim suda, tom krađom, kako je kvalifikuju oni i njihov advokat iz Beograda, bavi i Vlada Srbije, a Zemunci im na zvaničan dopis, odavno upućen direktoru, još ne odgovaraju.

- Ugovor sa "Planumom" zakupu naše parcele na Zrncu broj 1091/1, od pet i po hektara, koju je imao pravo samo da koristi tokom izvođenja radova, pa da po njihovom okončanju pokrije slojem zemlje od šezdesetak centimetara i vrati nam je u prvobitnom stanju, nas trojica smo potpisali 12. decembra 2012, na rok od tri godine, koji je istekao. Ali "Planum" je iz susednih naših parcela, 1091/2 i 1091/3, koje uopšte nisu bile obuhvaćene ugovorom, neovlašćeno iskopao tih 600.000 kubika - ogorčeno tvrde Bradonjići.

Bratislav i Stanko su sinovi Miloševog rano preminulog brata Milutina i bili su očevici pretvaranja svog imanja u majdane, protiv svoje volje.

- Danju i noću, od sedam sati ujutro pa do dva iza ponoći, pod reflektorima, počev od 20. avgusta 2015, jedna firma je minirala obe parcele, pa su bageri vadili kamen, a kamioni ga odvozili. S obzirom na to da moje usmene opomene nisu urodile plodom, zapisivali smo registarske brojeve mašina, kipera i nazive firmi vlasnika, kao dokaze za sud. Inače, po članu 4. ugovora, nas trojica smo kao zakupodavci zemljišta bili u obavezi da "Planumu" tri godine omogućimo nesmetano korišćenje i štitimo ga od uznemiravanja trećih lica. Pri potpisivanju ugovora smo na to pristali, jer je on podrazumevao samo parcelu 1091/1, a nikako i druge dve - objašnjava Miloš, prenoseći da je sud na Zrnac poslao ovlašćene veštake, da procene stanje i nanetu štetu.

ĆUTANjE

POKUŠAJI da od direktora "Planuma", ili bilo koga drugog u zemunskoj firmi ovlašćenog da daje informacije, saznamo da li su navodi Bradonjića tačni, bili su bezuspešni. Ni na jedan od telefonskih brojeva koji su naznačeni na zvaničnom sajtu "Planuma" niko se nije javljao, a efekat nije imalo ni postavljanje pitanja posredstvom internet-adrese ove firme.

JOŠ BEZ ODGOVORA

- ZBOG eksploatacije kamena, koju ste samovlasno, na prevaran način učinili suprotno zaključenom ugovoru, u celosti ste izmenili prirodu parcele. Da li ste imali dozvole za eksploataciju kamena, jeste li ga legalno prodavali, pitanja su kojima se ovih dana bave nadležni državni organi. Ukoliko zakupodavci budu u celosti izmireni isplatom tržišne cene uništene parcele, u roku od 15 dana od zaključenja sporazuma o naknadi štete, pokrenuti postupci će biti obustavljeni. Ako se to ne desi, obavestiće javnog tužioca, inspekcije, javnost, Vladu Srbije... da više niko ne bude prevaren na način kao što su prevareni Miloš, Bratislav i Stanko Bradonjić - piše u zvaničnom aktu koji je, 19. januara, advokat Radomir M. Bućković uputio generalnom direktoru "Planuma".