KRUŠEVAC - Predstavnici Kompanije "Bilding enerdži" počeli su pregovore sa lokalnom samoupravom i JKP "Gradska toplana" kako bi se izgradila elektrana na biomasu u Kruševcu. Vrednost investicije u Industrijskoj zoni grada iznosiće 26 miliona evra.

Elektrana će raditi na drveni "čips" i isporučivaće 20 megavata toplotne energije na sat i 4,8 megavata električne energije u istom periodu.

- Početak radova planira se za sredinu oktobra 2015. - saopšteno je iz Gradske uprave. - S obzirom na to da je reč o povećanju kapaciteta bioenergane, za pribavljanje lokacijske i građevinske dozvole, nadležnost je prešla na Ministarstvo građevine, urbanizma i saobraćaja.

Grad Kruševac ima obavezu da prikupi potrebne saglasnosti, a JP Direkcija za urbanizam i izgradnju izradiće urbanistički projekat, koji po proceduri ide na odobravanje u resorno ministarstvo i predstavlja referentni dokument za izdavanje dozvola.

- Ovaj objekat uposlio bi za početak pedesetak radnika, a veliki broj ljudi bi našao svoj interes i zaradu u pribavljanju i nabavci bio-mase - ističe Paolo Rosi, glavni menadžer "Bilding Enerdži" za Istočnu Evropu.


POTREBE

JKP "Gradska toplana" pruža usluge za više od 8.000 korisnika, a centralno grejanje ima i većina ustanova i institucija. Za uredno snabdevanje toplotnom energijom potrebno je oko 36.000 tona uglja.