SREMSKA MITROVICA - Štete od poplava na području grada Sremske Mitrovice procenje su na više od 120 miliona dinara. Štete od poplava i podzemnih voda na nebranjenom delu opštine iznose oko 50, a više od 70 miliona dinara su šete od podzemnih voda i izlivanja kanala u atarima.

U nebranjenom delu, u atarima Ravnja, Zasavice i delom u selu Martincima na poplavljenim parcelama potpuno su uništene sve kulture, međutim, veliko je pitanje da li će u ovim delovima moći da se obavi presejavanje kukuruza, jer se voda i dalje zadržala na njivama.

- Na našem području stradalo je oko 1.500 hektara zasejanih površina, pšenice, šećerne repe, kukuruza i drugih kultura. Ovih dana deo površina pod kukuruzom će biti presejano, međutim, tamo gde još leži voda, to neće biti moguće. Pored nebranjenog dela najveće štete su nanele podzemne vode i poplave iz kanalske mreže. Još ne znam kako, ali je sigurno da ćemo tražiti način da pomognemo poljoprivrednicima - kaže Vladimir Nastović, načelnik gradske uprave za poljoprivredu u Sremskoj Mitrovici.

Ovom bilansu treba pridodati i štete koje su nastale na njivama prilikom odbrane od poplava, kada su oko Bosuta i Sremske Rače građeni novi nasipi, kako bi se zaustavila Sava koja se izlila pucanjem nasipa u Hrvatskoj. Samo u Sremskoj Rači tokom gradnje nasipa pričinjene su štete na usevima veće od tri miliona dinara.


PŠENICU NAPALA I RĐA

Pored poplava, pšenici zasejanoj u Sremu na 55.000 hektara, veliku štetu nanela je i rđa pšeničnog lista, koja će znatno uticati na prinos domaćih sorti.

- Kiše nisu dozvolile paorima da na vreme obave zaštitu pšenice od rđe, što će uticati na smanjenje prinosa. Procena je da će on biti manji za 15 odsto - kaže Vladimir Vlaović, sekretar za poljoprivredu u Sremskoj privrednoj komori.