Vrhovni kasacioni sud poništio je odluke nižih sudova u postupku između Učiteljskog društva i grada Niša, kojim se zgrada Učiteljskog doma dodeljuje gradu, a gradski čelnici su najavili da će odustati od dalje parnice, čime se definitivno priznaje da ta zgrada pripada učiteljima koji su je i sagradili svojim prilozima.

Vrhovni kasacioni sud uvažio je žalbu i poništio odluku Višeg i Apelacionog suda, a u obrazloženju naveo kako treba primeniti zakon, rekao je Tanjugu advokat Ninoslav Jovović, koji je zastupao Učiteljsko društvo.

Jovović je podsetio da učitelji poseduju tapiju i Knjigu blagajnicu iz kojih se vidi da je Učiteljski dom sagrađen prilozima učitelja u prvoj polovini 20. veka, kao i da je grad kasnije taj objekat uknjižio na nezakonit način.

"Čelnicima lokalne samouprave je u ranijem sazivu dat nalog od ljudi koji su tada bili na visokim pozicijama u pravosuđu da pokrenu postupak protiv učitelja i isele ih iz tog objekta sa namerom da tu usele niški Prekršajni sud", tvrdi Jovović.

Sadašnje gradsko rukovodstvo najavilo je da se povlači iz tog postupka, pa će Učiteljski dom zadržati svoju prvobitnu namenu.

Učitelji su, zbog toga što žalba nije odlagala izvršenje iseljenja, branili dom od prinudnih izvršitelja, protestovali zahtevajući da grad odustane od postupka i bili, kako je tada saopštavano novinarima, u stalnom zasedanju.

Njihove zahteve tokom 2011. godine, kada je pokušano prinudno izvršenje, podržao je tadašnji i aktuelni predsednik Skupštine grada Mile Ilić, koji je saopštio da Učiteljski dom treba da zadrži svoju "prosvetnu i kulturnu funkciju".

Izgradnja doma završena je januara 1933. godine prema projektu arhitekata Julijana Đupona i Bore Simonovića. Projektovana je kao spratna zgrada sa naglašenim ulaznim delom sa osmougaonom kupolom, zabeleženo je u Enciklopediji Niša.