PRIBOJ - Na samo pet-šest nedelja pre stogodišnjice oslobođenja Stare Srbije, a time i Priboja od Turaka, Opštinsko veće je formiralo odbor za proslavu ovog značajnog datuma. Ovde su uveliko zakasnili, u odnosu na komšije, Novu Varoš, Prijepolje i Pljevlja, gde pripreme za obeležavanje veka slobode traju mesecima.

Tročlani odbor: Nenad Penezić, profesor srpskog jezika i član Opštinskog veća zadužen za kulturu i informisanje, Savo Derikonjić, direktor Muzeja, i Borka Puzović, direktor Doma kulture - na velikim su mukama. Program treba pripremiti u "pet do dvanaest", a ovde niko pouzdano ne zna kog bi dana trebalo da bude akademija, kad je Priboj oslobođen u Prvom balkanskom ratu.

- Po jednom izvoru, Priboj je oslobođen treći dan po ulasku Javorske brigade u Prijepolje na Svetu Petku 27. oktobra 1912. godine. Drugi, pak, tvrde da je posle akcija komita Sretena Vukosavljevića i dogovora sa lokalnom vlašću, Srpska vojska ušla u Priboj i da se turska posada na granici sa Austrougarskom na Uvcu predala 6. novembra - ističe Savo Derikonjić, direktor Muzeja. - Pozvali smo u pomoć istoričare Petra Opačića i Sava Skoka.

Nedoumice se ovde tumače i time što značaj Balkanskih ratova u našoj istoriografiji ni do danas nije na pravi način opisan, niti mu je dato mesto koje mu pripada. Ovi događaji tretirani su kao marginalni. Iako se datum traži, započeli su dogovori kako da se i u Priboju obeleži ovaj, jedan od najznačajnijih događaja. U oktobru i novembru 1912. krvlju i gvožđem raskovani su lanci ropstva, skinut otomanski jaram, nestalo je zuluma, agovanja i begovanja.

- Na svečanoj akademiji glumci će kazivati nekoliko pisanih svedočanstava o prilikama, položaju Srba i sukobu dve carevine, ali i dirljivom susretu naroda sa oslobodiocima. Pokrećemo i inicijativu da se uredi nekoliko spomenika ratnicima, u prvom redu krajputaša i belega po selima - naglašava Derikonjić.


SRBI UŠLI 5. NOVEMBRA

- ČETVRTI puk trećeg poziva, koji je bio pod komandom Javorske brigade Milivoja Aneđelkovića Kajafe i držao položaje na "staroj granici" od Mokre Gore do Javora, ušao je u Priboj 5. novembra - prenosi sveodočanstva iz ratnih dnevnika istoričar užičkog Muzeja Radivoje Papić, koji priprema knjigu i izložbu "Drinska divizija, četvrti puk i Užičani u Balkanskim ratovima".